Google překladač: English Deutsch
Cílem je ocenit kvalitní architekturu a přihlásit je možné stavby pro bydlení dokončené v letech 2004 a 2005

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlásilo čtvrtý ročník soutěže Nový domov. Cílem je ocenit kvalitní architekturu pro bydlení. Přihlásit je možné stavby pro bydlení dokončené v letech 2004 a 2005. Novinářům to řekl náměstek MMR pro bytovou politiku Ivan Přikryl. Z přihlášených staveb budou vybrány nejkvalitnější novostavby rodinných a bytových domů, rekonstrukce domů pro bydlení a zdařilé realizace domů s pečovatelskou službou či chráněného bydlení. Uděleny budou v těchto kategoriích čtyři hlavní ceny, na které je určeno celkem 200.000 korun. Na jeden vítězný projekt tak připadne 50.000 korun.

dum_1.jpg

Termín pro přihlášení do soutěže je do 23. září. Stavby může se souhlasem autorů projektu a vlastníků objektu do soutěže přihlásit kdokoliv, tedy například architekt, projektant, investor či dodavatel.
Soutěž by měla napomoci podpořit kvalitní architekturu a výstavbu obytných budov. "Drtivá většina rodinných domků vzniká bez účasti kvalitních architektů. Dochází tak k pokleslé výtvarné a urbanistické tvorbě," řekl místopředseda České komory architektů Dalibor Borák.
Porota sestavená převážně ze zástupců ministerstva a České komory architektů bude stavby oceňovat podle úrovně architektonického řešení, začlenění stavby do okolí, využití pozemku, řešení parkování, provedení stavby, konstrukčních řešení a ekonomické a energetické náročnosti. Hodnocen bude také vztah k životnímu prostředí.
Všechny projekty budou po ukončení soutěže vystaveny i pro veřejnost. Loni se do soutěže přihlásilo přes 20 staveb z celé republiky. Hlavní cenu získala novostavba bytového domu na Nedvědově náměstí v Praze a rodinný dům v Dobřejovicích, na kterém porota mimo jiné ocenila harmonii s tradiční venkovskou zástavbou.