Google překladač: English Deutsch

Mittal Steel Ostrava patří mezi největší znečišťovatele v České republice, protože je největší ocelářskou firmou v republice. Emise jsou přímo úměrné výrobě a společnost Mittal Steel Ostrava vyrábí ročně kolem 3 milionů tun oceli. Společnost však plní a dokonce významně podkračuje všechny limity legislativy ochrany ovzduší ČR a EU. Nejdiskutovanějšími a pro veřejnost nejcitlivějšími emisemi jsou kromě tuhých znečišťujících látek (prach) také emise CO2. Mittal Steel Ostrava dosahuje nižších hodnot emisí CO2 na tunu vyrobené oceli než uvádějí srovnatelné západoevropské hutní firmy.

Pict0014_opt.jpg

Společnost během posledních 16-ti let investovala do modernizace a výstavby nových zařízení celkem 26,6 miliard korun. Z toho ekologické projekty představují sumu 5,1 miliard korun, ale i ostatní projekty významně přispěly k zlepšení ekologických parametrů společnosti. Je potřeba dodat, že společnost za každou tunu vypouštěných emisí platí poplatky do státní pokladny, což představuje částku zhruba 20 milionů korun ročně. Navíc společnost finančně podporuje celou řadu regionálních projektů, aby dopad hutní výroby zmírňovala.

Pro další zlepšení stavu má Mittal Steel Ostrava zpracován investiční program, který zahrnuje významné ekologické investice především v příštím roce. Společnost má v plánu v následujících 4 letech investovat více než 5,5 miliardy korun do modernizace a ekologických projektů. Připravené investiční projekty zaměřené na ochranu životního prostředí zahrnují zejména modernizaci zařízení pro výrobu koksu, aglomerátu a ochranu povrchových a podzemních vod. Cílem je přísné dodržování všech ekologických limitů a maximální omezení všech negativních důsledků hutní výroby. Do oblasti ekologie hodlá firma investovat minimálně 25% plánovaných investičních prostředků, tedy nejméně 1,5 mld. korun.

Ekologické investiční projekty v roce 2006
Mittal Steel Ostrava nedávno dokončila velký ekologický projekt v hodnotě 280 milionů korun na závodě Energetika. Rekonstrukce parního kotle přinese snížení spotřeby uhlí a využití přebytků vysokopecního plynu. Dojde tak ke snížení emisí SO2 z tohoto kotle na polovinu dosavadního stavu a společnost tak už letos splní emisní limit pro SO2 (ve výši 400 mg/Nm3), který má splnit až v roce 2008.
Mittal Steel Ostrava nyní realizuje ekologickou investiční akci na čistírně odpadních vod, která přinese další významné omezení negativních vlivů produkce společnosti na životní prostředí. Odvodňování kalu, vznikajícího z procesu čištění odpadních vod z našich provozů, v kalových polích, bude nahrazeno strojním odvodňováním pomocí odstředivek.
Společnost bude do konce roku ještě realizovat tzv. zavedení roštoviny na aglomeraci sever, která připravuje vsázku pro vysoké pece. Kromě zkvalitnění technologického procesu přinese tato investice snížení emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší.
Celkové náklady na tyto 3 investice převyšují částku 410 milionů korun. Mittal Steel Ostrava letos uskutečnila i další menší ekologické investiční akce v rozsahu zhruba 60 milionů korun. Například na závodě Energetika jsou realizovány významné ekologické projekty zaměřené především na snížení emisí oxidů dusíku.

Ekologické projekty realizované v posledních letech

Mezi nejvýznamnější realizované projekty v oblasti ochrany životního prostředí patří projekt modernizace chemických provozů Koksovny, který vedl k ekologizaci zpracování surového koksárenského plynu s možností jeho dalšího využití v technologickém toku společnosti. Součástí projektu byla i opatření vedoucí k odstranění možnosti kontaminace prostředí. Další ekologický projekt, rovněž realizovaný na Koksovně, byl zaměřen na řešení kvality odpadních vod. V rámci změn technologie došlo ke změně množství a kvality odpadních vod odcházejících z výrobního procesu a tento investiční projekt zahrnoval i rozšíření a intenzifikaci stávající čistírny.

Další investiční projekty zahrnovaly modernizace parních kotlů na Energetice s cílem snížení emisí NOx. Společnost plánuje dosažení zákonných limitů na všech kotlích v průběhu roku 2007. Další projekty vedly k optimalizaci výroby a spotřeby energetických médií s přímým dopadem na objem produkce a sekundárně tedy i na zatížení životního prostředí. Řada ekologických opatření byla provedena i v rámci realizovaných ostatních velkých oprav výrobních agregátů.

Největší investiční projekty 2003 - 2006
• Příčné dělící linky pro dělení pásu na plechy
• Ekologické projekty na koksovně (modernizace chemických provozů a řešení kvality odpadních vod)
• Modernizace parního kotle na Energetice pro snížení podílu pevného paliva a projekty zaměřené na snížení oxidů dusíku a ochranu spodních vod před kontaminací
• Zvýšení kvality bram na zařízení pro plynulé odlévání
• Rekonstrukce těžké profilové tratě
CELKEM : 2,5 miliardy Kč

Investiční strategie 2007 - 2010
• Ekologie – cílem je zlepšení ekologických parametrů. Projekty jsou směrovány především do prvovýroby a energetiky
• Zvyšování kvality výrobků – jde především o modernizaci výrobních agregátů na vysokých pecích a ocelárně
• Zvýšení přidané hodnoty výrobků – investice do finální výroby (trubky, silniční svodidla, dynamo a trafo plechy)
CELKEM: více než 5,5 miliard Kč. Z toho do ekologických projektů min. 25 %
www.mittalsteelostrava.com

Kalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..