Google překladač: English Deutsch

Frýdecko-místecká firma Válcovny plechu, a.s., dceřiná společnost Mittal Steel Ostrava, v těchto dnech uvedla do provozu zmodernizovanou linku na výrobu trafo plechů. Celková rekonstrukce linky pro závěrečnou termickou operaci

valcovna.jpg

při výrobě těchto plechů stála více než 23 miliónů korun.

Díky modernizaci linky se zvýší výrobní kapacita na 19.000 tun ročně, což je nárůst o třetinu. „Zároveň dosáhneme lepší rovinnosti pásu, zkvalitnění izolační vrstvy, a tím i povrchu pásu. Automatizovaná linka o délce 60 metrů bude v nepřetržitém provozu,“ říká výrobní ředitel firmy Václav Žáček. Celá produkce transformátorových pásů je určena na export, zejména do států Evropské unie.

„Rekonstrukce zahrnovala kompletní výměnu řídícího systému, pohonů, prodloužení a zvýšení výkonu sušící pece, přemístění a úpravu nanášecího stroje a zabudování nového průběžného měřiče ztrát. Jelikož se jedná o unikátní agregát, jehož odstavení znamená omezení výroby, byl čas rekonstrukce zkrácen na pouhých 13 dní,“ dodal Žáček.

Válcovny plechu letos investují převážně do pořízení nebo modernizace technologií na výrobu elektroplechů, které patří mezi výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Právě ve stále větší orientaci na výrobu transformátorových plechů a následně i dynamo plechů, vidí vedení frýdecko-místeckého podniku svou budoucnost.
www.mittalsteelostrava.com