Google překladač: English Deutsch

Slovenská společnost AQUASTYL SLOVAKIA s.r.o., Povážská Bystrica vyrábí mikrotvrdoměr V10 K/AQ, který se skládá z litinového rámu, ve kterém je umístěná zátěžová a měřící jednotka. Měření probíhá v automatickém režimu. Vyhodnocení vzniklého vtisku je vyhotovené citlivou CCD kamerou s vysokým rozlišením, nevyhnutelné pro přesné zpracovánínaměřených výsledků. Mikrotvrdoměr pracuje od operačním systémem Windows XP PRO.

Zkušební metody
Vickers STN EN 6507
HVO,2 – HV 10
Max. výška vzorku 150 mm

Všeobecný popis software
Nový software pro sběr a statistické vyhodnocení dat tvrdoměrů, které pracují podle metody Vickers. Tento produkt využívá úplně síť a umožňuje automatický export dat na SQL server k jejich dalšímu zpracování, takže výsledky měření jsou v případě potřeby přístupné i jiným uživatelům.
Dodávané programové vybavení je určené pro zpracování obrazu, získaného z CCD kamery po vytvoření výtisku tvrdoměrem ve zkušebním materiálu, vyhodnocení a zobrazování naměřených údajů na obrazovce, archivaci údajů v databázi a tisk naměřených a zpracovaných výsledků na připojené inkoustové nebo laserové tiskárny. Řídící část v počítači, umožňuje spustit měřící cyklus tvrdoměru z obrazovky počítače. V počítači je nainstalovaný operační systém MS Windows XP Pro, programové vybavení tvrdoměru a nevyhntuelné ovladače potřebné pro připojení CCD kamery a spuštění měření.

Zpracoval Ing. Václav Matys