Google překladač: English Deutsch

Za období necelého půlroku od prvního startu B2B portálu pro kovoprůmysl a strojírenství MicroStep Industry® se na portálu zaregistrovalo více než 1500 firem z celé Evropy. Registrované firmy využívají jedinečné marketingové moduly B2B portálu, aby co nejefektivněji představili své produkty, poskytované služby a celé své podnikání.

Zpracovatelé kovů, výrobci, dodavatelé, prodejci, subdodavatelé a také poskytovatelé jiných služeb a organizace zde mohou své firmy efektivně prezentovat a navázat nové obchodní vztahy a tím oslovit nové odběratele, či dodavatele. Zviditelněte se i Vy prostřednictvím portálu MicroStep Industry® a usnadněte tím růst Vaší společnosti.
Členství s registrací a účtem na portálu MicroStep Industry®, jakož i užívání modulů průmyslové tržnice Industry Market jsou zcela bezplatné. Jedinou podmínkou pro možnost registrace a následné prezentace na portálu je působení Vaší firmy v oblasti kovoprůmyslu a strojírenství.
www.microstep-industry.com