Google překladač: English Deutsch

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně a Česká elektrotechnická společnost pořádá již
33. ročník mezinárodní konference NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE (NZEE).
Letošní ročník se koná od 21. 5. do 23. 5. 2011.
Svou účast potvrdily špičky v oboru nekonvečních zdrojů elektrické energie a to zejména ze Slovenska.

NZEE


Významným tématem bude i letos oblast fotovoltaiky.
Na odbornou akci mezinárodního významu potvrdilo svou účast současné době 63 účastníků. Ti se mohou těšit na setkání s ostatními odborníky z řad akademických pracovníků, doktorandů, či zástupců veřejné sféry v oblasti energií. Nejen odborná část a přednášky čekají na účastníky konference, ale také zajímavý doprovodný program. „První konferenční den navštívíme starou trasu Dalešického pivovaru, který se nesmazatelně zapsal do povědomí veřejnosti koupací scénou v kádi s krásnou paní Vašáriovou ve slavném filmu Postřižiny. Součástí bude také ochutnávka piva a společenská večeře v prostorách pivovaru. Druhý konferenční den je naplánovaná exkurze v jaderné elektrárně Dukovany. Pro naši konferenci bude zajištěna speciální přednáška o novinkách ve zvýšení bezpečnosti jaderných elektráren v návaznosti na tragédii ve Fukušimě,“ představuje společenská lákadla předseda organizačního výboru, doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
Témata a názvy přednášek jsou uveřejněny na stránkách konference www.nzee.cz, kde je již umístěn předběžný program konference. Témata pokrývají oblast zájmu konference od využití energie slunce, vody, větru až po poměrně velkou sekci elektrochemických systémů, kterým se lidově říká baterky. Ačkoliv již druhý rok trvá stopstav a snižování podpory státu ve fotovoltaických aplikacích (a nejen v nich), oblast fotovoltaiky má stále silné zastoupení příspěvků a zájmu široké odborné veřejnosti. Je zde ale vidět posun zájmu směrem k možnostem ukládání elektrické energie a monitoringu a řízení energetických toků z obnovitelných zdrojů.
Kromě odborníků z praxe i výzkumných organizací v ČR se přihlásilo poměrně velké množství kolegů ze Slovenska. „Od Košic, které bude zastupovat doc. Tauš, doc. Kudelas, až po Bratislavu, zastoupenou Ing. Balžankou. Předpokládám tak širokou diskuzi a porovnávání přístupů k řešení energetické politiky s ohledem na obnovitelné zdroje obou zemí,“ poodhaluje roušku tajemství Bača.
Toto oblíbené mezinárodní setkání široké odborné veřejnosti již tradičně slouží nejen k získání nových poznatků a rozšíření stávajících vědomostí, ale vede také k neformálním diskusím a k navázání nových kontaktů účastníků konference. „Letošní rok jsme se také posunuli dál v oblasti prezentace příspěvků, které na konferenci zazní. V rámci konání konference vyjdou speciální čísla partnerských recenzovaných časopisů Electroscope, Elektrorevue a TZB-Info ve kterých budou publikované vybrané příspěvky. Tyto časopisy patří do recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a příspěvky v nich jsou hodnoceny v rámci RIV“ dodává hlavní organizátor konference, doc. Ing. Petr Bača, Ph. D., z Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně.
www.nzee.cz