Google překladač: English Deutsch

Mezinárodní dopravní veletrh Intertraffic 2010 se uskuteční v Amsterodamu ve dnech 23.–26. března 2010.

Globální značka

Intertraffic je jedničkou mezi veletrhy pro odvětví dopravy a dopravního provozu. Od své premiéry v roce 1972 se veletrh
Intertraffic Amsterdam stal preferovaným místem setkání profesionál z celého světa. Je pořádán každé dva roky. Chcete-li
udržet krok s vývojem v oblasti infrastruktury, řízení provozu, bezpečnosti a parkování, nemůžete jej vynechat. Přední světové
firmy zde poprvé předvádějí své nejnovější výrobky a technologie ve čtyřdenním rušném sledu obchodních setkání a příležitostí k získání nových poznatků . Po úspěchu vlajkové lodi v Amsterdamu jsou regionální akce podle vzoru veletrhu Intertraffic pořádány rovněž v Turecku a Číně .

Vrcholná událost v historii výstav Intertraffic

Veletrh Intertraffic Amsterdam 2010 bude syntézou zkušeností získaných za 38 let. Přes 700 vystavovatelů z více než 40 zemí, včetně prakticky celé světové špičky tvořené 50 globálními koncerny, zde nabídne vyčerpávající přehled nejnovějších trendů a výsledků vývoje. Celá výstava bude doprovázena kongresy, semináři a mnoha dalšími akcemi.

Kdo vystavuje?

Výrobci, dovozci a obchodní zástupci z odvětví výrobkůa služeb pro dopravu a dopravní provoz.

Kým je veletrh navštěvován?

Intertraffic Amsterdam přitahuje exponované hosty – osoby s právem učinit konečné rozhodnutí, osoby podílející se na
rozhodnutí, poradce ze soukromých podniků, smluvní dodavatele, zástupce lokálních, národních a mezinárodních úřadů . V
roce 2008 téměř 24 000 návštěv ze 102 zemí z celého světa.

Místo konání
Amsterdam RAI
Europaplein 8
1078 GZ Amsterdam
Holandsko

Otevírací doba
Úterý 23. - čtvrtek 25. března  10.00 - 18.00
Pátek 26. března                      10.00 - 16.00

www.intertraffic.com