Google překladač: English Deutsch

Stavebnicová měřicí ústředna ALMEMO 5990, jejíž základem je skříň vybavená hlavní řídicí jednotkou, pamětí až 2,4 MB pro max. 400 000 měřených hodnot a otevřenými boxy pro vložení měřicích karet(jedna karta – vždy 10 měřicích míst), kterými se dá základní skříň kdykoli dovybavit. Maximálním osazením měřicí ústředny lze docílit až 250 měřicích kanálů.
Ústřednu lze využít pro měření mnoha fyzikálních (teplota, tlak, vlhkost, průtok, síla, dráha, otáčky, osvětlení ap.), chemických (pH, redox, vodivost, koncentrace plynů) a elektrických (napětí, proud, odpor, frekvence) veličin.

ahlborn_3.jpg

Měřená data je možné ukládat do vnitřní paměti ústředny nebo přes sériové rozhraní, analogový výstup nebo výstup Centronix posílat na libovolné periferní zařízení pro záznam dat jako je např. PC, tiskárna nebo zapisovač. Mimochodem, měřicí ústředna ALMEMO 5990 má naprosto stejné funkce a možnosti jako jakýkoli jiný měřicí přístroj AHLBORN z řady ALMEMO.
http://www.ahlborn.cz