Google překladač: English Deutsch
nejen pro ekologii

Stačí mít jeden ALMEMO univerzální přístroj a můžete měřit téměř všechno co měřit lze! Že to není možné? Ale je!!! Nejmodernější technologie v oblasti měřicích přístrojů a čidel, vyvinutá Německou firmou AHLBORN GmbH, umožňuje ke každému typu měřicího přístroje řady ALMEMO připojit pomocí speciálního konektoru jakýkoli snímač a to nejenom snímače dodávané firmou AHLBORN GmbH, ale i snímače firem ostatních.

funkce a ovládání přístroje ALMEMO
Tato modulární měřicí technika nachází stále větší oblibu u všech, kteří potřebují provádět krátkodobá i dlouhodobá měření. Obrovskou výhodou je, že pro různá měření, ať už fyzikálních, chemických nebo elektrických veličin každému postačí naučit se pracovat pouze s jedním přístrojem a tím obsáhnout zcela vše. Pouhou záměnou čidla, neboli připojením jiného snímače do přístroje ALMEMO se automaticky přístroj nakonfiguruje na měření podle zvolené sondy a na obsluhu nezbývá v případě základních měření už jiná práce, než odečíst měřenou hodnotu z displeje. Tato hodnota je samozřejmě zobrazena v konkrétních číslech a s příslušnou jednotkou. Přístroje ALMEMO také mohou být vybaveny více vstupy, což dává možnost připojit i několik různých nebo stejných čidel současně a tím měření provádět na více místech. Pokud je požadován zápis o měření, lze data v předvoleném měřicím cyklu zapisovat automaticky do paměti ALMEMO přístroje nebo přímo posílat na externí tiskárnu. S příslušným propojovacím kabelem jde využít i standardní rozhraní USB a přeposlat měřené hodnoty do vašeho PC.

typické oblasti využití ALMEMO přístroje
Kromě klasických průmyslových oborů se přístroje ALMEMO uplatní také při ekologických měřeních. Při posuzování kvality podzemních vod, obzvláště v průběhu průzkumu starých ekologických zátěží, se provádí vzorkování podzemních, povrchových a odpadních vod. Měřicí soupravou ALMEMO lze jednoduchým způsobem měřit důležité parametry vody, jako teplotu, hodnoty pH a redoxpotenciálu, elektrickou vodivost či obsah kyslíku. Nejenom u vody, ale i u půdy je třeba měřit různé veličiny. Např. při kontrole zařízení k sanaci půdního vzduchu a zjišťování starých zátěží je důležité vyhodnocení teploty, absolutního a diferenčního tlaku, rychlosti proudění vzduchu a obsahu kyslíku ve vzduchu. Data lze pomocí softwaru s českým prostředím tabulkově nebo graficky vyhodnotit. Přístroje mohou být napájeny z vnitřní baterie, vestavěného akumulátoru, z autobaterie nebo přímo ze sítě 220 V přes stabilizovaný adaptér.
Mnohostranné možnosti využití měřicí techniky ALMEMO činí z těchto přístrojů všestranného pomocníka na vývojových, výrobních, meteorologických a zkušebních pracovištích.

Radek Buřil
www.ahlborn.cz