Google překladač: English Deutsch
T+T 5/2009

V současné době třetího tisíciletí se pro měření teplot používá několik základních principielně odlišných měřicích přístrojů, které pro vlastní vyhodnocení teploty používají různé metody měření. Tímto článkem bychom chtěli srozumitelnou formou pomoci proniknout do základních tajů měření teploty a tím ke správného výběru měřicího zařízení.

Základní dva pojmy v oblasti měření teplot, které Vás vždy budou provázet jsou „přístroj“ a „snímač“ (čidlo). Přístroj je většinou krabička se zabudovanou elektronikou, která vyhodnocuje údaje, které přichází ze snímače a navíc v některých případech tento snímač také elektricky napájejí. Všeobecně můžeme měření teploty rozdělit na měření teploty materiálů pevných, plynných a kapalných. Právě podle tohoto dělení musíme správně vybrat měřicí zařízení a případně teplotní snímač.

Při měření pevných materiálů lze využít jednu ze tří skupin měřicích zařízení. Máme na výběr mezi klasickými digitálními teploměry s připojeným teplotním čidlem, infrateploměry a termokamerami. U tzv. digitálních teploměrů výrobci využívají dvě základní skupiny principielně různých teplotních čidel. Buď různé typy termočlánkových snímačů (typ K, J, L, N, B, R, U, T) a nebo odporová čidla Pt100 a Ntc (tzv.termistorová). Při výběru konkrétního snímače je potřeba dávat pozor na zakončení tohoto snímače. Je zřejmé, že u robustního snímače teploty bude změření teploty trvat daleko déle, než u snímače s tenkým koncem. Zároveň je třeba si dát pozor na jednotku s elektronikou, protože rychlost měření záleží nejen na čidle ale i na rychlosti elektroniky. Levnější přístroje mohou být velice pomalé právě z důvodu špatné elektroniky, která k výsledné teplotě nepřeskočí okamžitě, ale pomalu postupuje krok za krokem. Standardní dobrá měřicí souprava digitálního teploměru s čidlem většinou reaguje do 3 s na 90 % skutečné měřené hodnoty.

Infrateploměry používají k měření tzv. infrasnímače, které bezkontaktně snímají teplotu materiálu z určité plochy. Velikost této (většinou kruhové) plochy je závislá na zabudované optice přístroje. Z této plochy následně infrateploměry zobrazují na svém displeji číselnou hodnotou průměrnou teplotu z měřené plochy. Infrateploměry jsou velice rychlé měřicí přístroje, které mají reakční schopnost v desetinách sekundy. Výborně fungují na všech materiálech jako je dřevo, plast, guma, zdivo, natřené kovy atd. Mají však i své stinné stránky při měření na lesklých kovech, kde je potřeba před měřením nastavit tzv. emisní číslo konkrétního materiálu. Pokud se tato hodnota nastaví špatně, může dojít k chybě při měření až o několik desítek stupňů.

Pro termokamery platí v podstatě to samé co pro levnější infrateploměry s tím rozdílem, že používají k měření vícebodové infradetektory, které umožňují na přístroji i následně v software zobrazit celé teplotní pole v tzv. termogramech (většinou barevných obrázcích). Každý bod obrázku má přiřazenu jednu konkrétní teplotu.
Tato zařízení jsou sice cenově nejnáročnější, ale výsledek z měření je opravdu k nezaplacení. Termokamerou vidíte, opravdu pouhým okem, rozložení teplot na materiálu a velice jednoduchou formou měření se rychle doberete problému, který byste jen velice těžko odhalovali pomocí měření klasickými digitálními teploměry a nebo infrateploměry.

Pro měření teploty kapalin se v současné době používají stále buď klasické rtuťové teploměry nebo stejně jako u měření teplot pevných materiálů digitální teploměry s čidlem, inforateploměry a termokamery. Pro měření plynů můžeme použít, rtuťové teploměry nebo teploměry digitální s čidlem. Infrateploměry ani termokamery se pro tento typ měření nasadit nedají.

Všechny kategorie měřicích přístrojů dále rozdělujeme na provedení ruční anebo stacionární, vzhledem k jejich velikosti nasazení při výrobě, kontrolním nebo vývojovém použití. V případě jakýchkoli dotazů ohledně měření teploty a nákupu měřicího zařízení a to nejen teplotního, lze kontaktovat firmu AHLBORN měřicí a regulační technika spol. s r. o. Praha, kde Vám pomůžeme s řešením Vašich měření a doporučíme vhodný typ měřicího zařízení.

www.ahlborn.cz