Google překladač: English Deutsch
T+T 1-2/2009

Firma Airflow Developments Ltd., která již více jak 50. let představuje špičkového výrobce měřicí techniky v oblasti vzduchotechniky představila před dvěma lety novou generaci přístrojů. Vlajkovou lodí této řady je přístroj Prohood, určený primárně k měření objemových průtoků na velkoplošných vyústkách.

Prohood PH721 – stručná charakteristika
PH721 dokáže rychle a přesně průtok v rozsahu od 42 do 4 250 m3/hod na vířivých a velkoplošných vyústkách. Lze jej použít k měření jak na straně sání, tak i na výtlaku, přičemž směr proudění je na displeji graficky indikován. Prohood PH721 využívá speciální tlakovou 16bodovou oboustrannou sondu „Matrix“. V trubkách „Matrixu“ jsou měřicí otvory rozmístěné rovnoměrně po celém průřezu. Na základě průměrné hodnoty tlakové diference na „Matrixu“ pak vyhodnocovací jednotka určí objemový průtok.

Kompenzace tlakového odporu

Za ideálních podmínek proudění je ProHood velmi přesný přístroj. Odchylky proudění, které se v praxi vyskytují, souvisejí z velké části s charakterem proudění v důsledku designu koncových elementů a uspořádání celého vzduchotechnického zařízení. Přítomnost měřicího přístroje, jakým nástavec k měření objemového průtoku je, způsobí zpětný efekt (určitou tlakovou ztrátu), který je různý v závislosti na velikosti a stavu zařízení. PH721 má v sobě již integrován systém, který dokáže tuto tlakovou ztrátu určit a následně i kompenzovat.

Korekční faktor – konstanta K

Kromě tlakové ztráty, kterou lze určit a kompenzovat, závisí přesnost měření i na typu a designu koncových elementů (např. vířivé vyústky). Součástí kompletní dodávky PH721 je i dynamická rychlostní sonda, pomocí níž můžeme přesně změřit průtok v potrubí před vybraným měřeným koncovým elementem a následně porovnat obě hodnoty (Prohood & dynamická sonda). Výsledný poměr průtoků lze pro další měření použít jako K-faktor.

Paměť a zpracování dat v PC

Do paměti přístroje ProHood lze uložit až 1 000 naměřených hodnot (včetně datumu a času) k pozdějšímu nebo okamžitému vyhodnocení. Každá jednotlivá naměřená hodnota může být buď jako okamžitá hodnota nebo střední hodnota dosažená zprůměrováním jednotlivých hodnot uložena do paměti. Hodnoty lze přenést do PC a následně vyhodnotit pomocí speciálního software LogDat1.

Precizní mikromanometr

Vyhodnocovací přístroj lze po vyjmutí z rámu přístroje ProHood použít samostatně jako vysoce přesný mikromanometr. Jeho největší předností potom je automatické nulování každou sekundu, které zajišťuje přesnost ±2% z měřené hodnoty ±0,25 Pa. Mikromanometr je vhodný i pro měření s dynamickými rychlostními sondami a speciální 16ti bodovou rychlostní sondou „Matrix“.

Kompletní systém

Standardní dodávka obsahuje vlastní přístroj PH721 Prohood s modrým nylonovým nástavcem o rozměrech nátisku 610×610 mm. Vše uloženo v plátěném vyztuženém kufru, který je doplněn kolečky pro snadnější transport. V kufru je dále prandtlova sonda 500 mm, PVC hadičky, dvě malé sondy pro odběr statického tlaku, software LogDat1, kabel do PC (RS232-USB), AC adaptér včetně 4 ks NC-Aku baterií. Kalibrační certifikát je samozřejmostí.

Vedle standardního nástavce 610×610 mm jsou v nabídce i další velikosti nástavců: 610×1220 mm, 305×1 220 mm, 305×1 525 mm a 915×915 mm. Navíc je nabízen i speciální „Bio nástavec“ o rozměrech 200×1 000 mm a 250×1 000 mm.

Prohood PH721 – praktická měření, zkušenosti firmy ALTRON

Společnost ALTRON pořídila u společnosti Airflow unikátní měřící zařízení ProHood, které využívá především pro optimalizaci proudění vzduchu v klimatizačních a chladicích systémech. Společnost ALTRON se totiž specializuje na datová centra, ať už na projektování, výstavbu, rekonstrukci či rozšiřování a spolu s tím se také zabývá audity datacenter. Datové sály jsou poměrně specifická prostředí, která vyžadují sofistikované technologie, a to nejen samotné IT, ale i podpůrné, které jsou pro správný chod celého datacentra nezbytné. Velmi důležité je chlazení IT technologií, které musí být dokonale nastaveno tak, aby chlazení bylo dostatečné.
Rozvod chlazení v datacentrech se často provádí zdvojenou podlahou. V místech, kde jsou umístěné stojany s IT (tzv. racky), má podlaha perforované dlaždice, kterými proudí chladný vzduch přímo do racků. Aby mohli specialisté ALTRONu zjistit, zda proudění vzduchu je v datasále optimální, pořídili pro sledování unikátní zařízení ProHood. S jeho pomocí mohou přesně sledovat, jak a kam chladný vzduch v datasále proudí, a následně vyhodnotit, zda je proudění optimální. Díky přesnému měření lze následně navrhnout optimalizaci chlazení tak, aby bylo co neefektivnější.
Zařízení ProHood umožňuje měřit velmi přesně a cíleně, protože rozměr nástavce je shodný s velikostí perforovaných dlaždic zdvojené podlahy. Samotné měření se provádí na vrcholu nástavce zařízení, neboť v této oblasti je proud vzduchu dostatečně ustálený (v těsné blízkosti dlaždice je naopak velice turbulentní). Tím se zabrání případnému zkreslení naměřených hodnot. Nástavec lze také využít pro zjištění průtoku vzduchu přímo rackem, a to dokonce v různých úrovních.
ProHood umožňuje získat řadu důležitých údajů: množství a teplotu vzduchu proudícího z jednotlivých perforovaných dlaždic podlahy, diferenční tlak v sále a pod podlahou (obr. 3). Dále lze ověřit, zda je v datasále přetlak oproti venkovnímu prostředí nebo pomocí tzv. Prandtlovy sondy zjistit rychlost proudění pod podlahou. Při prověřování datasálu jsou tak využity všechny funkce a vlastnosti, které ProHood nabízí.
Předností tohoto zařízení je také možnost ukládání dat do paměti přístroje a následně je vyhodnocovat. Paměť přístroje umožňuje uložit údaje o objemovém průtoku a také teplotu z každého místa měření. Důležité je i to, že ze všech měření je vypočítaná suma, kterou lze, porovnat s údaji na klimatizačních jednotkách, a tímto posoudit celkovou přesnost měření. Podle dosavadních zkušeností specialistů z ALTRONu je přesnost měření na perforovaných dlaždicích 3%, a to se považuje u média jako je vzduch za dostatečně přesné. Naměřené výsledky tak mají vysokou vypovídací hodnotu o stavu a fungování chlazení.
Velkou předností přístroje ProHood je i možnost složit ho do přepravního obalu, který ho chrání před poškozením a také umožňuje snadnou přepravu jak automobilem, tak letadlem, což srovnatelné konkurenční produkty neumožňují.
Jedinou výtku, kterou specialisté z ALTRONu k novému pomocníkovi mají, je displej obrácený vzhůru nohama v případě měření podlahových vyústek. I přes tento nedostatek je však ProHood nezbytnou součástí profesionálního týmu společnosti ALTRON. Zařízení ProHood využívají specialisté nejen pro měření proudění vzduchu v datasálech, ale i pro různé kontroly tlaků a průtoků na podpůrných vzduchotechnických systémech, například pro chlazení motorgenerátorů.

Pan Miroslav Nedorost z firmy Altron popsal praktické využití přístroje Prohood PH721 v aplikacích chlazení IT technologií. Tato aplikace je jen jednou z mnoha, kde lze Prohood resp. další přístroje firmy Airflow využít.

www.airflow.cz