Google překladač: English Deutsch

Medzinárodný veľtrh priemyselných technológií, materiálov a zariadení INDUSTRY EXPO BRATISLAVA pre oblasti – strojárstvo, hutníctvo a tažba materiálov, energetika, elektrotechnika a komunikácia, chémia a plynárenstvo, vodárenstvo a ekológia, potravinárska prvovýroba , doprava a logistika, ktorý sa bude konať 21.- 23. februára 2007, vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba €XPO Bratislava. Medzinárodný veľtrh priemyselných technológií, materiálov a zariadení.

1141334521100_0306_aieprevi.jpg

„INDUSTRY EXPO Bratislava“ je zameraný na:
- prezentáciu rozhodujúcich priemyselných odborov: strojárstva - hutníctva, energetiky - elektroniky, chemického priemyslu a surovinových zdrojov, IT technológii a dopravnej infraštruktúry a ich postavenie v ďalších sektoroch,
- medzinárodnú kooperáciu v daných odboroch a vytvorenie podmienok pre prezentáciu strategických a hospodárskych zámerov štátu, medzinárodných politických a hospodárskych združení v oblasti energetiky a surovinovej sebestačnosti,
- študijné odbory hlavne technického smeru, výsledky ich vedeckého výskumu, ktorými sa posilňuje znalostná ekonomika a ekonomická výkonnosť,
- vytvorenie miesta pre komplexnú a aktuálnu ponuku za výhodných ekonomických podmienok účasti, cena plochy od 950,- Sk/m2...
- postavenie Bratislavy v historickom obchodnom priestore Viedeň - Budapešť, ktorý nadväzuje na tradičné Dunajské veľtrhy.
Na príprave veľtrhu sa podieľajú rozhodujúce rezorty, profesné zväzy a vysoké školy. Pripravovaný odborný program podporí podmienky pre vznik nového typu "priemyselného" veľtrhu.
www.incheba.sk