Google překladač: English Deutsch

Společnost Röchling Engineering Plastics, s. r. o. uvedla na český trh Matrox® , systém materiálů na bázi PE-UHMW (polyetylen s velmi vysokou molekulární hmotností), které slouží k obkládání a ochraně ploch vystavených intenzivnímu mechanickému namáhání, jako jsou zásobníky sypkých materiálů, skladovací plochy, ale také například korby nákladních automobilů nebo lžíce bagrů.

Matrox® systém představuje technologii, která dokáže uspořit značnou část nákladů na údržbu a obnovování staveb a techniky v oblasti těžby, přepravy, skladování a dalšího zpracování sypkých materiálů. Technologie byla vyvinuta speciálně pro manipulaci se sypkými materiály a pro těžební průmysl, aby došlo k omezení typických problémů s tokem materiálu.

Změny vlhkosti, různé velikosti částeček těchto sypkých materiálů, doba uskladnění v klidu a jiné faktory působí společně na „tekutost“ produktu. U tradičních ocelových nebo betonových povrchů pak často dochází k jejich zdrsnění a korozi, následkem čehož se sypké materiály začínají na povrch přichycovat a lepit.

Toto lepení sypkého materiálu na stěny se začne projevovat při vyprazdňování skladovacích či přepravních zařízení jako nerovnoměrný tok materiálu. Centrální část násypek se vyprazdňuje jako první, následována materiálem podél stěn. V krajním případě vytvoří nánosy materiálu klenbu a násypku zcela zablokuje. Navíc různé usazování jemných a hrubších částeček materiálu, ke kterému dochází při nerovnoměrném sedání, má negativní vliv na homogenitu materiálu.
Přilnutí sypkého materiálu na stěnách sil je typickou provozní poruchou, při které dochází k zastavení toku materiálu. Odstraňování nánosů na stěnách pak musí provádět specializované firmy, často pomocí horolezecké techniky. Akce je spojena s poměrně vysokou dávkou rizika pro osoby, které ji provádějí.

Obložením sil prvky systému Matrox® se snižuje tření mezi sypkým materiálem a stěnami násypek, což umožňuje úplné a rovnoměrné vyprázdnění zásobníku. Materiály jsou nepřilnavé, otěruvzdorné, hydrofobní, nepodléhají korozi a jsou odolné vůči chemickým látkám. Jsou lehké, což usnadňuje instalaci, a lze je také svařovat.

Matrox® je systém, který nabízí šest druhů materiálů pro obklady – šest speciálních modifikací PE-UHMW – a souvisejícího fixačního systému. Každý z materiálů je díky svým vlastnostem vhodný na určitý druh aplikace:
* Matrox® – základní varianta s extrémně nízkým koeficientem tření;
* Matrox® U 110 – materiál odolný vůči vysokým teplotám (např. pro manipulaci s horkým asfaltem);
* Matrox® EX 60 – materiál se zvýšenou houževnatostí, permanentně antistatický;
* Matrox® SE – samozhášivý materiál (třída V0 podle UL 94);
* Matrox® X – materiál se zvýšenou tvrdostí a odolností vůči otěru;
* Matrox® SI 12 – permanentně antistatický materiál s dobrým poměrem užitných vlastností a ceny.

Systém Matrox® lze využít například k obkládání
* bunkrů/sil,
* koreb nákladních automobilů,
* násypek/skluzů,
* lžic bagrů,
* železničních vagonů,
* nákladních prostor lodí.

Desky Matrox® se dodávají v rozměrech 1000x2000, 3050x1250, 4000x2000, 6000x2000 nebo 6000x2500 mm a v tloušťkách 6–50 mm. Je možné upevnit na ocelový povrch pomocí svorníků nebo navařovacích podložek. K dispozici je i upevňovací systém na beton.
V České republice byl systém Matrox® využit např. při obkládání skluzů v elektrárně Tušimice nebo pro ochranu železničních vagónů v elektrárně Prunéřov.