Google překladač: English Deutsch

Mezinárodní síť Euro Info Center (EIC) založená Generálním ředitelstvím pro podnikání Evropské komise pomáhá firmám nalézt partnery pro podnikání. Jednou z cest je účast na projektech, které se zaměřují na organizování match-makingových jednání při významných evropských veletrzích, mezi něž patří i Hannover Messe. O tom, že české firmy bývají při jednáních nejen žádané, ale i úspěšné, svědčí i ocenění české společnosti FSIk Metal, s.r.o., která byla vyhodnocena jako jeden z nejlepších účastníků projektu BusTEN. Na úspěšnou tradici navazuje match-making b2fair projekt při Hannover Messe 2007, který proběhne v termínu 16. 4. - 18. 4. 2007.

b2fairlogo.jpg

Organizace kontraktačních jednání mezi firmami umožňuje účastníkům využít výhody „dva v jednom“:
– návštěvnické firmy vedou jednání se zahraničními partnery, podle předem připraveného harmonogramu a zároveň mohou navštívit další vystavovatele na veletrhu.
– vystavujícím podnikům tento projekt zefektivňuje jejich přítomnost na veletrhu tím, že mají jistotu předem dohodnutých schůzek s dalšími partnery.

Euro Info Centrum Praha má s tímto druhem match-makingových projektů mnohaleté zkušenosti, v loňském roce se za asistence EIC Praha vydalo do Hannoveru 16 českých a moravských podniků, v r. 2005 to bylo 20 firem. I v letošním roce již některé podniky přislíbily předběžnou účast. V roce 2006 se celkem projektu zúčastnilo více než 400 firem z celé Evropy.

Registrační poplatek na b2fair (pro 2 osoby za 1 firmu) činí 175 EUR pro vystavovatele a 250 EUR pro návštěvníky. Poplatek zahrnuje vstupenky na veletrh, prezentaci v katalogu, katalog účastníků, zázemí včetně cateringu, večerní společenský program.

Proč se zúčastnit projektu b2fair při Hannover Messe?
počet účastníků je odhadován na 500 firem z celé Evropy
během dvou a půl dne uskuteční každá firma kolem 20 dvoustranných kontraktačních jednání s potenciálními partnery (dle vlastního výběru) podle předem připraveného harmonogramu
účastníci budou zapsáni do mezinárodní nabídkové a poptávkové databáze Business Cooperation Database.
Další informace naleznete na webové stránce www.b2fair.com.