Google překladač: English Deutsch

Makroflex Cleaner odstraňuje a rozpouští čerstvou polyuretanovou pěnu a čistí nástroje, které přišly do styku s PU pěnou. Univerzální hrdlo s aplikační tryskou pro ruční použití a s redukcí na pistole na PU pěnu. Makroflex Cleaner je určen pro odstranění čerstvých pěnových skvrn a na čištění

makrof1.jpg

aplikátoru. Pro docílení nejdelší doby uchování, neskladujte při teplotách vyšších než +25°C a nižších než 5°C (krátkodobě 20°C). Spotřebujte nejlépe do 36 měsíců od data výroby. Minimální aplikační teplota tohoto výrobku je +5°C. Čištění aplikátoru je nezbytné pokud se během použití pistole vyskytly potíže, pistole nebyla použita více než 1 měsíc, po odstranění nádoby z pistole bez nahrazení novou nádobou. Je doporučeno pistoli pravidelně čistit každé 2-3 měsíce používání. Tak bude zaručena dlouhodobá životnost a výkon pistole.
Nádobu pevně našroubujte na pistoli. Čisticím prostředkem prostříkněte pistoli. Makroflex Cleaner není určen na čištění tvrzeného molitanu! Čisticí prostředek by mohl poškodit lakované či natřené povrchy, textil a plasty! Neaplikujte na neposkvrněné povrchy. Při práci zajistěte dostatečné větrání! Obsahuje extrémně hořlavé látky. Bez odpovídajícího větrání je možné hromadění výbušných směsí. www.makroflex.ee