Google překladač: English Deutsch
Limitní spínač hladiny rozšířený o funkci měření hustoty

Limitní spínač hladiny kapalin Liquiphant od Endress+Hauser se pomocí technického zákroku vyvinul do plnohodnotného hustoměru. Osvědčený přístroj tak uživateli podává aktuální potřebné informace a je cenově příznivou variantou k zaběhnutým postupům nebo i manuálnímu odběru vzorků. Univerzální vibrační limitní spínač má šanci v budoucnu převzít až 70 % všech aplikací měření hustoty.

Co vše Liquiphant M ve spojení s vyhodnocovací elektronikou dokáže:

Stanovení koncentrace
Koncentrace látek je dnes jedním z nejdůležitějších kvalitativních ukazatelů v chemii a potravinářství. Vlastnosti kapalin se tam mnohdy stanovují složitými měřeními na odběrech nebo v laboratoři. Nově vyvinutý Liquiphant pro měření hustoty nyní nabízí možnost stanovení koncentrace přímo v procesu bez použití drahých a časově náročných analytických procedur a může být jednoduše přizpůsoben pro stávající technologii.
Koncentrace je vzhledem k hustotě vždy relativní veličina a lze ji vypočítat ve hmotnostních nebo objemových jednotkách: např. °Brix (specifická jednotka pro kapaliny) je speciální jednotka používaná v potravinářském průmyslu a udává obsah cukru v ovocných šťávách nebo nealkoholických nápojích.

Rozpoznání médií
Při výrobě potravin nebo nápojů je nutné v potrubí spolehlivě rozlišovat čisticí prostředek, vodu a samotný produkt. Abychom měli jistotu, že se v potrubí nachází pouze čistý produkt, můžeme do potrubí osadit senzor měření hustoty. Dříve se rozpoznání nebo dělení médií provádělo opticky. Výhody přímého provozního měření spočívají zejména v průběžném sledování, vyšší přesnosti měření a vyšší opakovatelnosti.

Stanovení obsahu solí
V této aplikaci je potřeba při podzemní těžbě ropy zajistit určitou koncentraci solí podle hloubky vrtu. Směs ropy a vody je pomocí vyšší hustoty solného koncentrátu vytlačována na povrch. Liquiphant pro měření hustoty spolehlivě a bez zásahu obsluhy zajistí, že v nádrži je vždy namíchána potřebná koncentrace solného roztoku. V porovnání s původními klasickými metodami má tato alternativa následující výhody:
· vysokou přesnost měření (0,002 g/cm3)
· vysokou opakovatelnost (0,0007 g/cm3)

Limitní spínač hladiny, zdokonalený a rozšířený o funkce provozního měření hustoty, snižuje náklady a je cenově výhodnou alternativou k současným přístrojům měření hustoty, např. rotačním, vibračním nebo ultrazvukovým.

www.cz.endress.com