Google překladač: English Deutsch

V I. čtvrtletí 2005 mezinárodní Letiště Praha - Ruzyně odbavilo celkem 2 023 652 pasažérů, což v meziročním srovnání proti loňskému I. čtvrtletí znamená nárůst o 17,7 %. Pro porovnání, počet cestujících, kteří na pražské letiště přilétali či z něj odlétali v I. čtvrtletí 2004 činil 1 719 237 osob a za celý loňský rok ruzyňským letištěm prošlo celkem 9 696 413 lidí. Praha tak svými výkony dosahuje k vyšší kategorii světových letišť odbavujících více než 10 milionů pasažérů v průběhu jednoho roku a zaujímá co do výkonu 30. místo v Evropě.

hala1.jpg

"Růstový trend počtu transferových cestujících na pravidelných linkách, kteří Prahu využili jako přestupní bod, zůstává v průběhu jednotlivých měsíců i v meziročním srovnání stabilní a  pohybuje se mezi 18 a 19 %", informuje Ing. Petr Hloušek, náměstek generálního ředitele ČSL pro úsek letištní provoz. "Pozitivní je růst podílu letadel příznivé hlukové kategorie a s vyšší kapacitou cestujících," dodává.
Dvouciferný  růst ve výši 23,2 %, porovnáme-li I. čtvrtletí roku 2004 a 2005, přinesl další klíčový ukazatel, pohyby letadel na pražském letišti. Jeho hodnota v I. čtvrtletí 2005 dosáhla 34 282 pohybů letadel (tj. vzletů a přistání), v roce 2004 za stejné období to bylo 27 825.
"Tento vývoj přepravních ukazatelů potvrzuje, jak nezbytně pražské letiště a hlavní město Praha potřebují postavit novou dráhu, paralelní se současnou hlavní dráhou. Zejména, má-li plánovaná výstavba parametry ekologicky zaměřeného projektu, který výrazně sníží hlukovou zátěž až 170 tisícům obyvatel hlavního města."  říká Ing. Martin Kačur, generální ředitel České správy letišť, s.p., a Letiště Praha - Ruzyně.
V případě přepraveného nákladu (zboží a pošty) dosáhl meziroční nárůst v I. čtvrtletí 3,6 %, tedy zhruba pětinový růst ve srovnání s osobní přepravou. Na rozdíl od přepravy cestujících, nákladní přeprava se do Prahy dostává převážně jako dokládka na pravidelných linkách s pasažéry. Speciální nákladní lety se v průměru uskuteční 4 denně, a jsou ve velké většině transportovány menšími turbovrtulovými letadly. Výjimkou je cargo společnosti DHL (létá 7x týdně letadlem B757) a China Airlines (létá 2x týdně typem B747/400F).
"Jestliže se tedy na letišti Praha - Ruzyně v průměru uskuteční kolem 400 pohybů letadel denně, pak nákladní doprava tvoří 2% celkového provozu letiště," sděluje Ing. Petr Hloušek a dodává, že ve srovnání s Vídní a Budapeští je objem nákladní přepravy na pražském letišti podprůměrný.

Objem nákladní přepravy a počtu odbavených cestujících v roce 2004
Praha           9 696 tis cestujících         52 086 tun pošty a nákladu
Vídeň        14 786 tis cestujících ( 152% Prahy)      145 603 tun pošty a nákladu (279% Prahy)
Budapešť     6 445 tis cestujících (66% Prahy)          57 503 tun pošty a nákladu (110% Prahy)

Vliv rostoucího provozu Letiště Praha - Ruzyně na životní prostředí, a to  zejména na akustickou situaci v okolí letiště, ČSL nepřetržitě monitoruje prostřednictvím systému monitoringu hluku z leteckého provozu, který  má  v okolí pražského letiště 11 stálých monitorovacích stanic. Letos ČSL plánuje vydat 85 mil. korun na protihluková okna rodinných domů, obytných domů, školských a zdravotnických zařízení v okolních obcích. Současně připravuje výstavbu nové, paralelní dráhy 06R/ 24L, která by měla dopady hluku ze startujících a přistávajících letadel na hustě obydlené oblasti Prahy 4, 5, 6 , 13 a 17 výrazně omezit. Výstavba by měla být zahájena v roce 2007 a dráha by mohla začít sloužit v roce 2009. Letecký provoz by odvedla nad oblasti, kde je osídlení výrazně nižší. Peníze na realizaci protihlukových opatření získává ČSL z hlukových poplatků, které podle typu letadla a jeho hlukové certifikace činí 12,70 až 127,00 Kč za tunu maximální vzletové hmotnosti letadla a od letošního roku také z tzv. zvláštního hlukového poplatku, který letečtí dopravci platí za překročení stanovených hlukových limitů jednotlivých monitorovacích stanic. Veškeré tyto prostředky musejí jít podle mezinárodních předpisů na investice do protihlukových opatření. www.csl.cz