Google překladač: English Deutsch

Společnost Lawson Software oznámila novou iniciativu, jejímž účelem je nabídnout organizacím a společnostem softwarová řešení, která jim umožní řídit rozrůstající se řadu programů environmentální a společenské odpovědnosti. Cílem Corporate Social Responsibility Initiative společnosti Lawson je zautomatizování a integrace řízení těchto programů pomocí informačních technologií, aby firmy snáze dosahovaly svých cílů v sociální oblasti a oblasti životního prostředí, ať již zakotvených legislativně či stanovených v rámci společnosti. Global Reporting Initiative, rozsáhlá síť odborníků na problematiku globálních občanských záležitostí, rozlišuje více než 100 ukazatelů environmentální, společenské a ekonomické odpovědnosti, které organizace dnes hlásí: od spotřeby energie, přes ochranu divoce žijících zvířat, emise skleníkových plynů až po rozmanitost pracovní síly, stížnosti na soukromí zákazníků a dary politickým stranám. Iniciativa firmy Lawson vychází z předpokladu, že mnoho společností považuje schopnost sledovat svou výkonnost v sociální a environmentální oblasti za dobrý obchod.

Industry_contentimage.jpg

„V mnoha případech mají tyto programy společenské odpovědnosti organizace zřetelný přínos – nejsou pouhým alibi dobrého pocitu,“ řekl viceprezident společnosti Lawson a patron programu Jeff Frank. Avšak studie AMR Research ukazuje, že firmy neřídí své úsilí v oblasti společenské odpovědnosti organizace koordinovaně, a proto se domníváme, že Lawson může v této oblasti nabídnou účinnou pomoc.“

Podrobný průzkum agentury pro průzkum průmyslových podniků AMR Research ukazuje, že firmy jsou připravené zapojit do podpory společenské odpovědnosti informační technologie. Podle průzkumu prováděného u 150 jednotlivců pracujících ve středních a větších firmách v Evropě a Severní Americe jich více než 70 % má v úmyslu začít využívat v průběhu příštích dvou let informačních technologií k řízení iniciativ zaměřených na společenskou odpovědnost organizace.

Studie AMR Research také ukázala, že nejvíce prostředků se podle respondentů vynakládá v rámci společenské odpovědnosti organizace na iniciativy zaměřené na ochranu životního prostředí, přičemž většina těchto prostředků jde na snižování emisí oxidu uhličitého, snižování spotřeby energie nebo zlepšování servisu a údržby zařízení. „Méně než třetina respondentů využívá k řízení těchto významných oblastí své ERP systémy, a přesto se tyto integrované a celopodnikové ERP systémy mohou stát základnou pro řízení podle cílů v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti,“ říká Nigel Montgomery, ředitel výzkumu v AMR Research.

Tato iniciativa společnosti Lawson bude založena na podobném přístupu jako předkonfigurovaná řešení pro jednotlivá odvětví. Lawson předpokládá vytvoření nástrojové sady zahrnující předkonfigurované aplikace Lawson, Lawson Business Intelligence a implementační metodologie specifické pro vysoce prioritní programy v oblasti environmentální a společenské odpovědnosti. Lawson již vyhodnotil všechny své současné produkty z pohledu více než 100 indikátorů, které Global Reporting Initiative rozlišuje. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem by aplikace Lawson Business Intelligence mohly podpořit firemní iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti organizace.

Lawson Business Intelligence by například mohla nabídnout přehled emisí CO2, jak v jednotlivých zařízeních, tak na úrovni celé organizace. Plných 72 % respondentů se domnívá, že přehled environmentálních ukazatelů by pro ně byl užitečný či dokonce zásadní. Bylo by možno vysledovat vývoj emisí v určitém čase a zároveň jej porovnat s konkrétními cíli v oblasti emisí, ať již stanovenými legislativně či s interními cíli společnosti nebo cíli vycházejícími ze zavedených postupů v daném průmyslovém odvětví. Lepší přehled umožní společnostem činit fundovanější rozhodnutí o obchodech s povolenkami na vypouštění CO2 nebo o tom, zda jsou nutné další investice k omezení emisí.

Někteří zákazníci společnosti Lawson již začínají zjišťovat, jak mohou dále využít své investice do aplikací Lawson při řízení společenské odpovědnosti organizace. Například společnosti Käppala, provozující jednu ze světově nejúčinnějších čističek odpadních vod s nejmenším dopadem na životní prostředí, využívá aplikace Lawson Enterprise Asset Management, která pomáhá zajistit účinnou přeměnu odpadních vod od 500 000 uživatelů na čistou vodu při minimálním riziku selhání zařízení. Čistička, která se nachází na ostrově 10 km severovýchodně od Stockholmu, je schopna maximálně využít dobu životnosti zařízení bez rizika selhání součástí systému za pomoci řídících schopností aplikací Lawson.

„V konečném důsledku jde vlastně o řízení rizik,“ dodává J. Frank. „Řada těchto otázek společenské odpovědnosti organizací také souvisí s problematikou souladu s předpisy, a v budoucnosti se budou předpisy vztahovat na řadu dalších záležitostí. Pokud budou společnosti schopny efektivně zautomatizovat a integrovat sledování těchto programů, potom pravděpodobně ušetří a budou se moci více spolehnout na informace, které dostávají.“
www.lawson.com

Kalendář akcí

<<  Říjen 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
        1
  2  3  6  7  8
  91415
1617202122
23242526272829
3031     
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..