Google překladač: English Deutsch
…světový veletrh optických technologií na vzestupu i v období hospodářské krize

Veletrh Laser World of Photonics zaznamenal i v době napjaté hospodářské situace opět nárůst. Brány veletrhu se již po devatenácté otevřely na výstavišti v Mnichově v době od 15.–18.6. 2009 Výstavní plocha se rozšířila o 10 000 m2 i do 4. haly a tak celková plocha činila 42 000 m2. Veletrhu se účastnilo 1 200 vystavovatelů vč. firem z České republiky (Crytur, LCG, Meopta, SQS Vláknová optika). Pro veletrh není typický jen nárůst, ale i uplatnění. Potenciál optických technologií bude spočívat v praktickém uplatnění: Light at Work!

Veletrh Laser World of Photonics je společně s kongresem World of Photonics, konajícím se od 14.–19.6. 2009, nejdůležitější mezinárodní výstavou optických technologií. Tvoří základnu pro komunikaci mezi podnikateli, experty a vědci z celého světa. Nárůst veletrhu se odráží i na spokojenosti vystavovatelů.
Během 4 výstavních dnů představí nejlepší světoví odborníci z oblasti optických technologií mezinárodnímu odbornému publiku celkové spektrum tohoto odvětví: Stěžejními body jsou v tomto roce Biophotonika a Life Sciences, Laser v provedení Photovoltaik a téma osvětlení. Pozornost nebude věnována jen jednotlivým komponentům, nýbrž i systémovému řešení.

Dlouhodobá úspěšná historie
Již od roku 1973 je veletrh LASER pro odborníky z celého světa určitým pojmem. Úspěch veletrhu spočívá v zastoupení od malých podnikatelů až po prezentaci velkých světových lídrů trhů. Mimoto je veletržní a kongresová nabídka optimální v souladu s požadavky hospodářství a průmyslu: 94 % vystavovatelů a 96 % návštěvníků ohodnotili Laser World of Photonics 2007 známkami mezi dobrý a výborný.

Stěžejní body letošního veletrhu
Laser World of Photonics a World of Photonics Congress se v tomto roce zaměřují na 3 oblasti: Biophotonika a Life Sciences, Laser v provedení Photovoltaik a téma osvětlení.

Přenos technologií pro stabilní nárůst odvětví

Vůdčí veletrh optických technologií podporuje svým vícestranným rámcovým programem komunikaci mezi průmyslem a vědou. A tak veletrh Laser nabízí pro vystavovatele i návštěvníky z oblasti průmyslu a vědy něco navíc. Fóra, speciální přehlídky, workshopy, diskuse doplňují aktuální informace z daného odvětví , představí se trendy a vývoj v oblasti laseru a photoniky.
Díky úzkému propojení s kongresem World of Photonics nabízí veletrh Laser platformu pro dialog mezi bádáním a průmyslem. Díky intenzívní komunikaci mezi vědci a průmyslovými experty, která se na veletrhu a kongresu odehrává, se vytváří prospěšná a efektivní spolupráce.

World of Photonics Congress propojuje vědu s průmyslem

World of Photonics Congress, který probíhá současně s veletrhem, je vůdčím mezinárodním kongresem optických technologií v Evropě. V době od 14.–19.6. se očekává 3 100 účastníků z celého světa. Kongres je složen ze 7 konferencí světových spolků a organizací. Novým tématem je produkce optických komponentů, dalšími tématy jsou laserové zpracování materiálu, měřící technika a laserová medicína. Na programu jsou dále přednášky ohledně praxe, neboť propojení teorie a praxe je velmi důležité. Od roku 2004 je kongres podporován ministerstvem vědy a vzdělávání.

Důležité informace pro návštěvníky

Zastoupení pořadatele pro ČR a SR- www.expocs.cz - nabízí českým a slovenským návštěvníkům zlevněné vstupenky, individuální ubytování o organizaci zájezdu pro odborníky. Přes www.laser.de se dají vstupenky rovněž přímo objednat, naleznete zde všechny praktické informace k vaší návštěvě i o doprovodných odborných akcích.

www.laser.de
www.world-of-photonics.net