Google překladač: English Deutsch

Nová technologie laserového hybridního svařování byla vyvinuta s cílem optimálního využití výhod dvou různých způsobů. Jedná se o laserový paprsek a obloukové svařování MIG/MAG ve společné tavné lázni. Vysoká hustota tepelné energie natavuje základní materiál v úzkém rozsahu při dosažení hlubokých průvarů. Makrovýbrusy svarových spojů ukazují úzký průvar dosažený světelným zdrojem kombinovaný s přídavným drátem, mezi nímž a zakladním materiálem hoří elektrický oblouk. Tepelný příkon od laserového paprsku velmi výrazně zvyšuje odtavný výkon.

akt2.jpg

Tento kombinovaný proces významně rozšiřuje potencionální oblasti použití a MSG Laser hybridní svařování tím může být nasazeno všude tam, kde se zatím používá MSG obloukové svařování (MSG = MIG + MAG svařování v ochr. atmosféře). Například pro svařování vysoko a nízkolegovaných ocelí, hliníku a jeho slitin. V závislosti na základním materiálu jsou použity pro ocel různé typy plných nebo trubičkových drátů, s ohledem na aktuální požadavky.

Pro praktické využití to oproti laserovému svařování znamená mnohem lepší překlenutelnost mezer při rozhodně hlubších průvarech než u svařování MSG. Hospodářský efekt vzniká především podstatným snížením nákladů na přípravu svarových ploch v porovnání s laserovým svařováním a zkrácením výrobního času v důsledku vyšší svařovací rychlosti u silnějších plechů oproti svařování MSG. Další úsporný potenciál je dán například značnou redukovatelností nákladů na seřizovací a upínací přípravek na rozdíl od laserového svařování, neboť hybridní proces připouští daleko větší tolerance.
www.cloos.cz