Google překladač: English Deutsch

Specializovaný chemický koncern LANXESS předložil silné výsledky za uplynulý obchodní rok. Hlavní ekonomické ukazatele se zlepšily. „Rok 2012 byl doposud nejlepším rokem naší historie růstu. Náš obchodní model se zase jednou osvědčil," řekl předseda představenstva koncernu LANXESS Axel C. Heitmann na výroční tiskové konferenci v Düsseldorfu. LANXESS potvrdil předběžná obchodní čísla zveřejněná 7. března. Obrat koncernu vzrostl v obchodním roce 2012 o čtyři procenta na 9,094 miliardy eur.

lanxess

Rozhodující bylo například zaměření na rozvíjející se trhy, solidní poptávka po agrochemikáliích, potěšitelné příspěvky
z akvizicí, jakož i strategie upřednostňující cenu před množstvím.

Ukazatel EBITDA před zvláštními vlivy se zlepšil o sedm procent na 1,225 miliardy eur z 1,146 miliardy eur. Tím byl operativní výsledek v cílovém koridoru od 5 do 10 procent nárůstu. Marže EBITDA před mimořádnými vlivy činila 13,5 procenta po 13,1 procenta o rok dříve. Výsledek koncernu, jakož i výsledek na akcii vzrostl v uplynulém obchodním roce o dvě procenta na 514 milionů eur, resp. 6,18 eura.

Valná hromada dne 23. května 2013 navrhne dividendu ve výši
1,00 eura na akcii. To znamená zvýšení o téměř 18 procent oproti loňskému roku a odpovídá objemu výplat celkem přibližně 83 milionů eur.

Ze silného výsledku těží i zaměstnanci. Koncern jako podíl na hospodářském výsledku vyplatí svým zaměstnancům cca 115 milionů eur. Za rok 2011 to bylo kolem 100 milionů eur.

LANXESS v České republice

Specializovaný chemický koncern zaznamenal v České republice v roce 2012 pokles obratu o cca 8,5 procenta na více než 55 milionů eur (2011: více než 60 milionů eur). Hlavními nositeli obratu byly především vysoce výkonné kaučuky a high-tech plasty.

Od roku 2008 je společnost LANXESS zastoupena vlastní distribuční společností pro střední a východní Evropu. Hlavním sídlem LANXESS Central Eastern Europe s. r. o. je slovenské hlavní město Bratislava.

Ve střední a východní Evropě je stěžením úkolem obchodování s vysoce výkonnými kaučuky a kaučukovými chemikáliemi pro globální megatrendovou mobilitu. Podnik dodává svoje speciální kaučukové produkty především národním a mezinárodním výrobcům pneumatik, kteří v těchto regionech stále více budují výrobní kapacity a i zde ve zvětšené míře spoléhají na „zelené pneumatiky", aby výrazně snížili spotřebu pohonných hmot, jakož i produkci CO2. Další důležitou oblastí působení společnosti LANXESS je obchodování s high-tech plasty, které rovněž ovládá trh budoucnosti, „zelená mobilita". Prémiové plasty od společnosti LANXESS připravují cestu k úspornějším vozidlům především v oblasti lehkých konstrukcí. I přes svou nízkou hmotnost jsou neobyčejně stabilní a jako kompozitní plastový materiál představují perspektivní materiálové alternativy ke značně těžším kovům. Přibližně polovina odbytu těchto výrobků v regionu směřuje k zákazníkům z automobilového průmyslu a dodavatelského průmyslu motorových vozidel. Ve střední a východní Evropě je silná poptávka i po anorganických pigmentech společnosti LANXESS. Používají se v průmyslu stavebních materiálů k zabarvení betonových dílů, dlaždic nebo střešních krytin.

Vývoj obchodu v regionech

V obchodním roce 2012 se region Asie/Tichomoří ukázal opět jako stabilizující faktor. Obrat vzrostl o necelých deset procent na cca
2,2 miliardy eur. V tzv. velké Číně (Hongkong, Čína, Tchaj-wan) byla poprvé překročena hranice obratu jedné miliardy eur. Region Severní Amerika rovněž silně přispěl. Obrat vzrostl o více než deset procent na cca 1,6 miliardy eur. Nejvyšší regionální obrat docílila společnost LANXESS při mírném poklesu o necelé jedno procento s cca
2,5 miliardy eur dále v regionu EMEA (Evropa bez Německa, Střední východ, Afrika). V Německu se obrat mírně zlepšil na cca
1,6 miliardy eur. Ve státech BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika) stoupl obrat oproti loňskému roku o jedno procento na téměř 2,2 miliardy eur.

Vývoj v segmentech

Segment Performance Polymers vykázal oproti silnému loňskému roku s nárůstem obratu zhruba o dvě procenta na cca 5,2 miliardy eur solidní vývoj a byl i nadále segmentem s největším obratem. Obchodní jednotky Butyl Rubber, Performance Butadiene Rubbers
a Technical Rubber Products, svázané s automobilovým průmyslem a výrobou pneumatik, zaznamenaly pokles objemu. Naproti tomu působily efekty portfolia z obchodu s Keltanem a EDPM, získaného
v roce 2011, jako podpůrné. Ukazatel EBITDA před mimořádnými vlivy segmentu stoupl o 6,4 procenta na 817 milionů eur.

Obrat v segmentu Advanced Intermediates vzrostl v roce 2012
o dobrých osm procent na cca 1,7 miliardy eur. Tento nárůst byl podpořen zejména neustále vysokou poptávkou po agrochemikáliích. Z toho těžila nejen obchodní jednotka Advanced Industrial Intermediates, nýbrž i obchodní jednotka Saltigo, jež se ještě silněji zaměřila na agrochemii. Ukazatel EBITDA před mimořádnými vlivy vzrostl o téměř 16 procent na 305 milionů eur.

Segment Performance Chemicals zvýšil v roce 2012 obrat přibližně o tři procenta na cca 2,2 miliardy eur. V obchodních jednotkách Rubber Chemicals a Rhein Chemie, jež díky zákazníkům
z automobilového průmyslu dosahují značného podílu na obratu, kleslo odbytové množství. Pozitivní efekty vyplynuly z přikoupení obchodních jednotek Material Protection Products, Functional Chemicals a Rhein Chemie. Ukazatel EBITDA před mimořádnými vlivy segmentu poklesl především z důvodu zvýšených nákladů na energii a výrobu o necelá tři procenta na 281 milionů eur.

„Zelená mobilita"

S výrobky a technologiemi pro „zelenou mobilitu" docílila společnost LANXESS v roce 2012 obrat cca 1,6 miliardy eur. To je 17 procent celkového obratu. Do roku 2015 má tento obchod dosáhnout objemu cca 2,7 miliardy eur.

Solidní finanční situace

Dobrý vývoj v oblasti obchodu vedl k silně operativnímu cash flow
a solidní bilanci. Výdaje na investice vzrostly na 696 milionů eur
z 679 milionů eur v předchozím roce. Operativní cash flow se
v obchodním roce 2012 vyvíjel značně pozitivně. I přes zvýšení provozního kapitálu se tyto ekonomické ukazatele zlepšily na
838 milionů eur oproti 672 milionům eur. „Čisté finanční zadlužení kleslo meziročně i přes akvizice a investiční činnost o 32 milionů eur na 1,483 miliardy eur," vysvětlil finanční ředitel LANXESS Bernhard Düttmann. Poměr čistého finančního zadlužení vůči ukazateli EBITDA před mimořádnými vlivy přitom klesl z 1,3 na 1,2. „To dokládá naši konzervativní finanční politiku, jež se vyznačuje dlouhodobým financováním a prozíravým řízením finančním rizik," dodal Düttmann.

Stěhování do Kolína v plném proudu

Stěhování centrály koncernu do Kolína je v plném proudu. Kolem 1000 zaměstnanců bude nastěhováno do výškové budovy LANXESS Tower na břehu Rýna s plochou kolem 36 000 čtverečních metrů. Nová centrála bude slavnostně otevřena 3. září 2013.

Výhled

Nízká poptávka, která se rýsovala již v druhé polovině roku 2012, pokračovala na rozdíl od typické sezonnosti i v novém obchodním roce ve většině obchodních odvětví společnosti LANXESS. Vzhledem k aktuální nízké poptávce z pneumatikárenského
a automobilového odvětví v Evropě očekává společnost LANXESS pro první čtvrtletí roku 2013 značně nižší ukazatel EBITDA před mimořádnými vlivy ve srovnání se stejným obdobím loňského roku,
a to ve výši 160 až 180 milionů eur. Přitom je zde zohledněno
20 milionů eur počátečních nákladů pro nový butylový závod
v Singapuru. Ve stejném období loňského roku docílila společnost LANXESS ukazatele EBITDA před mimořádnými vlivy ve výši
369 milionů eur, a tím nejsilnějšího čtvrtletí ve své historii.

Na základě slabého průběhu obchodů v prvním čtvrtletí LANXESS
v současnosti neočekává, že ukazatel EBITDA před mimořádnými vlivy v obchodním roce 2013 dosáhne nejlepší známky loňského roku. Upřesnění výhledu pro běžící obchodní rok bude společnost LANXESS tradičně provádět společně se zprávou za první čtvrtletí
8. května 2013.

V aktuálně nezměněném volatilním prostředí koncern i nadále spoléhá na disciplínu v oblasti nákladů a na osvědčený flexibilní systémový management. Společnost LANXESS očekává, že poptávka v druhé polovině roku 2013 získá na dynamice, takže se může obchodní rok 2013 vyvinout v další dobrý rok. Koncern se drží svých střednědobých cílů v oblasti ukazatele EBITDA ve výši
1,4 miliardy eur v roce 2014 a 1,8 miliardy eur v roce 2018.

V aktuálním obchodním roce společnost LANXESS opětovně plánuje investice ve výši cca 650 až 700 milionů eur. Náklady na výzkum
a vývoj by měly v roce 2013 stoupnout o více než deset procent
z 192 milionů eur v loňském roce.

Megatrend mobility zůstává i nadále nezměněn. Na zemědělských koncových trzích vychází koncern, zejména v Asii, z nadále dobrého vývoje. Navíc je očekáváno mírné zotavení ve stavebním průmyslu
s těžištěm růstu v Asii a Latinské Americe. I za předpokladu nízké hospodářské dynamiky usiluje koncern o posílení svých pozic na trhu, zejména ve státech BRICS.

Ve všech třech segmentech navíc k růstu přispějí nové kapacity, jež budou uvedeny do provozu v průběhu roku. „Nový butylový závod
v Singapuru, s cca 400 miliony eur náš doposud největší investiční projekt, zahájil podle plánu svůj provoz v prvním čtvrtletí. Zahájení komerční výroby pak bude následovat ve třetím čtvrtletí," řekl Heitmann. V dubnu bude společnost LANXESS navíc spouštět novou výrobu chemikálií na zpracování kůže v Číně. Již na začátku března byl v Brazílii otevřen nový projekt pro vysoce výkonné kaučuky, jež se používají v „zelených pneumatikách".

Heitmann: „Časy mohou být v současnosti bouřlivé – díky našemu strategickému rozmístění se zaměřením na rozvíjející se trhy
a orientací na megatrendy jsme však beze změn optimističtí."

  • Návrh dividend: plus 18 procent na 1,00 euro za akcii
  • Rekordní výplata zaměstnancům: 115 milionů eur
  • Ukazatel Q1-EBITDA před zvláštními vlivy očekáván
    v šířce pásma 160
    180 milionů eur
  • Obrat v České republice na sestupu

Kalendář akcí

<<  Prosinec 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejnovější akce

Žádné následující události

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..