Google překladač: English Deutsch

Německá firma LANXESS AG. Leverkusen se zúčastnila aktivně ve dnech 12. – 14. února 2008 v pořadí již 52. stavebního sympózia „Ulmer Betontagen“ v Ulmu. Zde představila nové pigmenty, které jsou speciálně vyvinuté pro aplikace ve stavebnictví. Jedná se o pigmenty Bayferrox 365 GP (černý) ; Bayferrox 115 GP (červený) a Bayferrox 925 GP (žlutý).

Použitím těchto nových granulátů se dosahuje ve stavebních hmotách podstatně silnějších a sytějších barevných tónů. Všechny uvedené granuláty se velmi dobře dispergují a mají dobré tokové vlastnosti. Pigmentové suspenze byly také zkušebními instituty certifikovány dle EN 12 878. Mohou se používat pro vybarvování betonu, který je připravovaný přímo na staveništi, nebo na probarvování betonových polotovarů, či dlažebních kostek.Obrázek 1 zachycuje detail vstupní haly, kde byly na probarvení použity granuláty Bayferrox.

Zpracoval: Ing. Václav Matys