Google překladač: English Deutsch

Kaluže neodteklé vody ze špatně vyspádované střechy, zpuchřelá a popraskaná krytina s boulemi, vodou nasáklá celá skladba střešního pláště, která tímto nemůže plnit svou tepelně technickou funkci ani funkci nepropustné střešní krytiny. Řada špatně provedených detailů kolem vyvedení vzduchotechniky, výtahových šachet nebo zakončení u atik a podobně. Jedním z řešení, kterým lze tyto problémy definitivně odstranit, je vytvořit nad plochou střechou střechu šikmou, lehkou, s malým spádem, která původní střešní konstrukci nepřitíží a odvede vodu do žlabů a pomocí svodů do kanalizace.

Společnost Lindab se již od svého založení zabývá vývojem a výrobou produktů pro stavebnictví z tenkostěnných ocelových plechů a ocelovými konstrukčními systémy. Systém LindabRoof pro zastřešení plochých střech panelových domů a jiných konstrukčních systémů s plochou střechou dovoluje vytvoření lehkého vzdušného krovu s malým spádem s minimálním přitížením střechy a velmi příznivou cenou, který velmi účelně řeší výše popsanou situaci.

LindabRoof využívá na nosnou konstrukci, zastřešení, odvodnění i střešní doplňky jednotný materiál, a to tenkostěnnou pozinkovanou ocel. Krytina, odvodnění a klempířské prvky jsou chráněny bezúdržbovou povrchovou lakovou vrstvou. Návrh konstrukce je vždy prováděn pro konkrétní objekt a zohledňuje přání investora jak na sklon střechy (optimálně 10-15°, ale i 25°), na tvar (sedlová, valbová, pultová střecha), způsob případného zastřešení a opláštění výtahových šachet, vyvedení vzduchotechniky i způsob odvedení dešťové vody pomocí svodů po fasádě domu nebo do původních střešních vpustí v podstřešním prostoru. Po odvětrání původního střešního souvrství lze střechu doteplit volně kladenou tepelnou izolací. Kompletní zastřešení pak svou malou hmotností do 10 kg/m2 nijak nepřitěžuje původní střešní plášť a díky použitým materiálům je nehořlavé. Vlastní nosná konstrukce je tvořena v úvodu představenými profily Lindab tvaru Z, C a U, z pozinkovaného ocelového plechu. Používané tloušťky pro nosné profily jsou obvykle mezi 1 a 2 mm. Aby nedocházelo k přitěžování původních střešních panelů, má konstrukce v principu dvě varianty.

První varianta – nazývaná vaznicový systém
pro objekty s příčnými nosnými stěnami, tedy obvykle panelové domy konstrukčních soustav G57, T06 a T08B apod., kde jsou hlavním nosným prvkem Z vaznice rovnoběžné s podélnou osou domu, na něž je již kotvena střešní krytina.

Druhá varianta – nazývaná krokvový systém
je určena pro objekty s nosnými obvodovými stěnami a podélnou jednou nebo dvěma středními. Jedná se tedy zejména o starší zděné objekty nebo často o ŽB skeletové objekty s průvlaky střešních panelů v podélném směru. Hlavním nosným prvkem jsou Z krokve ve sklonu střechy a střešní latě, které podepírají vlastní střešní krytinu.

Kotvení vaznic nebo krokví je prováděno vždy nad nosnou svislou zdí, tedy nikoliv ve volné ploše střešních panelů. Ke kotvení slouží stojka z C profilu, nasunutá a sešroubovaná s vlastní patkou z U profilu, která je pak dvojicí kotev do betonu kotvena přímo do panelu. Je tedy nutno se dostat celým střešním souvrstvím až na úroveň stropního panelu. Otvor se po montáži ihned zaslepí a zaizoluje, aby bylo minimalizováno riziko zatečení, než bude střecha zakryta střešní krytinou. Vaznicový systém je vždy dimenzován pro konkrétní objekt, tedy zejména s přihlédnutím na klimatické zatížení sněhem a větrem, ale i na tvarové poměry objektu. Tyto mají zejména vliv na rozteč mezi jednotlivými vaznicemi, ale i na vzdálenost jednotlivých podpůrných stojek. Jednotlivé vaznice se pak nad stojkami do sebe zasunují o předem stanovený přesah, čímž lze docílit vyšší tuhosti a tím použití menších Z profilů. To samozřejmě vede k optimalizaci celého systému a snížení celkové ceny zastřešení. Speciální konstrukce z C profilů se vytváří na atice. Její výška je mezi 30 a 50 cm a slouží jednak k vyrovnání vesměs nerovné atiky a také k celkovému přizvednutí střechy. To pak umožní nově vzniklé vnější odvodnění zaústit pomocí odpadového potrubí do původních střešních vpustí a vyhnout se tak nutnosti rekonstrukce kanalizačního řádu kolem domu. Z vnější strany je pak konstrukce opláštěna stěnovým trapézovým plechem, případně deskami Cetris nebo jiným vhodným obkladovým materiálem. Přechod mezi opláštěním konstrukce a stávající betonovou konstrukcí je vytvořen okapnicí, kterou lze překrýt i případné stěnové zateplení objektu.
Pro odvodnění se používá systém LindabRainline. Je to systém půlkruhových žlabů, pro panelové domy šířky většinou 150 mm, který je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu, z obou stran pak chráněn bezúdržbovou barevnou povrchovou úpravou.

Kalendář akcí

<<  Únor 2024  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..