Google překladač: English Deutsch

KONGRES management, s.r.o. Bratislava organizuje ve dnech 26. – 28. listopadu 2008 na Štrbském Plese mezinárodní konferenci Ochrana ovzduší 2008. Cílem této akce bude řešení aktuálních otázek ochrany čistoty ovzduší. Tématicky se zaměří na měření a monitorování emisí a poznatky z autorizovaných měření; obchodování s emisemi CO2 a možnosti snižování množství produkovaného CO2; poslední výsledky výzkumu v technologiích ochrany ovzduší; trendy ve vývoji filtračních jednotek a filtračních textilií (výrobci a dodavatelé SR); obnovitelné zdroje energie a minimalizace emisí při technických procesech spalování odpadů mezi nimi i biomasy; nynější poznatky realizace IPKZ z pohledu provozovatelů jako i státní správy; znečisťování ovzduší dopravou; budoucí úkoly provozovatelů zdrojů znečisťování ovzduší z pohledu připravované legislativy. Fórum odborníků z praxe ze Slovenska a Čech, pracovníků státní správy, odborníků z vědecko-výzkumných institucí, ale především provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší , bude mít možnost vyměnit si nejnovější poznatky z dané oblasti.

Víc informací s přihláškou najdete na www.kongresm.sk.

Zpracoval: Ing.Václav Matys