Google překladač: English Deutsch

Česká metrologická společnost pořádá ve dnech 18. a 19. března 2009 v Plzni (Dům kultury INWEST) mezinárodní konferenci Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Konference je spojena s rozsáhlou výstavou měřicí, kontrolní a zkušební techniky z oblasti strojírenských měření (délky, negeometrické veličiny, přístroje pro zkoušky materiálu, NDT, přístroje pro kalibraci měřidel a systémy pro řízení a kontrolu technologických procesů. Výstava bude otevřena po celou dobu konání konference. Na konferenci navazuje fakultativní program (20. března 2009), jehož součástí bude workshop Měření elektrických a neelektrických měření na FEL ZČU, a konzultační den, spojený s prohlídkou kalibračních laboratoří a zkušeben.


Bližší informace o mezinárodní konferenci Měřicí technika pro kontrolu jakosti poskytne sekretariát ČMS (paní Ivana Vidimová), číslo telefonu/faxu 221 082 254, e﷓mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo přímo na adrese:
Česká metrologická společnost. Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Úplná nabídka odborných akcí ČMS je na internetové adrese ČMS: http://www.csvts.cz/cms/.