Google překladač: English Deutsch

Agentura ZERA pořádá již IV. mezinárodní konferenci BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY ve dnech 9. – 11. 9. 2008 v Náměští nad Oslavou. Téma konference: „Jak naplnit povinnost odděleného sběru bioodpadu v obci“. Mezinárodní konference – Biologicky rozložitelné odpady je setkáním odborníků, široké veřejnosti a zájemců o problematiku ochrany životního prostředí a biologického zpracování odpadů. Letošní rok je poprvé zařazena do cyklu „Odpadové dny 2008“, které jsou již tradičně konány v Hradci Králové a jsou věnovány odpadovému hospodářství v obci.

Program zahrnuje:
9. 9. 2008 - exkurze na zařízení pro zpracování BRO v Rakousku (kompostárna s využitím nejlepších dostupných technik a zařízení na mechanicko-biologickou úpravu odpadů)
10. 9. 2008 – konference – odborné přednášky a panelová diskuze
11. 9. 2008 – kulatý stůl na téma: Zavedení povinnosti třídit bioodpad v obci

Konference bude navíc doplněna o program přestavení technik a technologií biologického zpracování zpracování odpadu, pilotních projektů systémů sběru a zpracování bioodpadu, odborných materiálů, literatury a dalších informací.

Mezinárodní konference splňuje podmínky odborných workshopů – „Odborník na biologické zpracování odpadů“, které jsou součástí udržení platnosti certifikátů a mají tak potvrdit trvající odbornou způsobilost certifikované osoby. Pokud máte pozastaven certifikát nebo povinnost se účastnit v tomto roce opakovacího workshopu je možné naplnit tuto podmínku Vaší účasti na konferenci.

Zpracoval Ing. Václav Matys