Google překladač: English Deutsch

Rentabilita výroby je věcí seřízení – proč vlastně neměřit kvalitu produkce již před začátkem výroby? Díky předseřizovacím přístrojům řady PRECIset není potřeba měření ve stroji nebo pomocí laserů, u kterých je nutné pro každý stroj samostatné zařízení. S jedním centrálním seřizovacím přístrojem tak lze ušetřit nemalé finanční prostředky. Každý změřený nástroj obdrží etiketu s výsledky měření a data pak mohou být vložena přímo do stroje. Seřizovací přístroj je možné také vybavit elektronickým přenosem dat, kdy jsou naměřené údaje odeslány přímo do řídícího systému CNC stroje.

Při vývoji byl kladem velký důraz zejména na rychlost a jednoduchost měření. Vznikl tak přístroj PRECIset 400/600 s vyhodnocovací jednotkou ImageController1, díky níž byl nástroj během pár sekund změřen, výsledek vyhodnocen a zároveň byl vytisknut štítek s pěti základními naměřenými hodnotami – to vše nezávisle na úkonech obsluhy. Jednoduchost byla zaručena pomocí jediného otočného tlačítka a intuitivního systému ovládání. Samozřejmostí jsou funkce dynamického nitkového kříže, automatického rozeznání tvaru břitu, stejně jako měřicí program házivosti a výškového přesazení břitů. Součástí standardní nabídky je také pneumatická brzda vřetena a indexování 4 x 90°.

Nyní byla řada přístrojů PRECIset rozšířena o vyhodnocovací jednotku ImageController2 s 12,1" dotykovou obrazovkou pro ještě snazší a rychlejší ovládání a doplněnou nabídku funkcí určenou i pro ty nejnáročnější uživatele. Vylepšena byla funkce měření pomocí dynamického nitkového kříže a automatického rozeznávání břitů, doplněna o možnost nastavení požadovaných hodnot a tolerancí nástroje. Nově přibyla možnost tvorby měřicích programů, kdy uživatelem vytvořené a v databázi uložené programy navádí obsluhu pomocí zadávání povinných údajů o nástroji či pomocí funkce EZnavigator, která automaticky navádí uživatele na požadovanou pozici (např. při měření stupňovitých nástrojů). Rozšířena byla také knihovna nástrojů pro přiřazení obrázků k jednotlivým nástrojům.

Dále byla nabídka rozšířena o funkci EZmax pro zjištění maximální kontury nástroje, kterou tento nástroj vytvoří v obrobku. Uživatelé jistě ocení možnost zadávat v tomto měřicím programu požadované hodnoty a tolerance, zelená a červená pole pak uživatele automaticky upozorní, zda se nástroj nachází či nenachází v dané toleranci. Dále byla vylepšena funkce kontroly břitů pomocí 20násobného zvětšení a možnosti ručně polohovat nitkový kříž.
Velmi širokou nabídku funkcí již v základním provedení doplňuje opční (příplatkový) paket pro přímý přenos dat z měřicího přístroje přímo do CNC stroje a funkce EZturn, kdy pomocí přídavné kamery lze zjistit polohu nástroje vůči středu soustružení. Zároveň lze dodat přístroj na základě přání zákazníka s vakuovým upínáním nástrojů ve vřetenu.

Díky neustálému zdokonalování a vývoji dokazují předseřizovací přístroje řady PRECIset opět své technické přednosti a pomáhají svým uživatelům při zvyšování produktivity. Přístroj PRECIset IC1 je velmi oblíbený u zákazníků, kteří potřebují změřit nástroj přímo na dílně co nejrychleji a s minimálním počtem úkonů. Druhý typ, PRECIset IC2, je určen hlavně do seřizovacích místností, kde se měří složitější nástroje, popř. je třeba odeslat naměřené hodnoty přímo do řídící jednotky stroje.