Google překladač: English Deutsch

Nové vírové průtokoměry řady Sitrans FX300 společnosti Siemens jsou vybaveny snímačem teploty a snímačem tlaku. Kombinace snímačů v jediné jednotce umožňuje současné měření teploty, tlaku a průtoku u par, plynů a kapalin. Nová jednotka typu „vše v jednom“ je díky tomu použitelná v řadě aplikací v chemickém a farmaceutickém průmyslu, petrochemii, energetice, potravinářství, systémech vytápění a při výrobě nápojů. Díky rozšíření sortimentu o nové průtokoměry Sitrans FX tak společnost Siemens nabízí techniku pro všechny oblasti měření průtoku při automatizaci spojitých technologických procesů.

Nové průtokoměry Sitrans FX300 s dvoudrátovým připojením a komunikací HART jsou speciálně zkonstruovány pro použití na místech, kde je třeba spolehlivě měřit průtok nezávisle na aktuálním tlaku, teplotě, viskozitě a hustotě média. Takovými úlohami jsou např. měření průtoku přehřáté či syté vodní páry, sledování provozu parních kotlů, řízení kompresorů, měření spotřeby při výrobě a dodávkách stlačeného vzduchu, měření průmyslových plynů, měření spotřeby u hořáků a procesy čištění a sterilizace (CIP, SIP) používané v potravinářství, při výrobě nápojů a ve farmaceutickém průmyslu.

Průtokoměry Sitrans FX300 nabízejí mimořádnou přesnost a spolehlivost měření. Přístroj pracuje v rozmezí teploty od -40 do +240 °C (-40 až +464 °F). Přesnost při měření průtoku páry a plynů proudících rychlostmi mezi 2 a 80 m/s je 1 %, při měření kapalin s rychlostí proudění od 0,4 do 10 m/s pak 0,5 %. Rozsah nominálních světlostí je od DN15 do DN300 (0,5" až 12").

Vírové průtokoměry Sitrans FX využívají vírového měřicího principu, který spočívá v měření frekvence vírů střídavě se tvořících za překážkou v proudu tekutiny. Periodicky se tvořící víry jsou snímány senzorem obsahujícím dvojici piezoelektrických senzorů. Jejich frekvence je přímo úměrná objemovému průtoku tekutiny. Ze senzoru jsou naměřené hodnoty dále přenášeny do elektronické části snímače FX ke zpracování.

Více informací na http://www.siemens.com nebo http://www.siemens.cz.