Google překladač: English Deutsch
“UDĚLEJME ZMĚNU v oblasti zdraví a bezpečnosti”

Společnost Kimberly-Clark Professional, lídr na trhu s výrobky pro ochranu zdraví, bezpečnost a hygienu v pracovním prostředí, vyhlašuje novou soutěž zaměřenou na ocenění práce odborníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do soutěže se mohou přihlásit pracovníci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jejich kolegové či zaměstnavatelé ve Velké Británii, Německu, Francii, České republice a Slovensku. Cílem soutěže je zdůraznit a ocenit roli manažerů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v řadě výrobních odvětví jako „neopěvovaných hrdinů“ pracoviště a vyjádřit uznání a ocenění jednotlivcům, kteří usilují o vytvoření bezpečnějšího pracovního prostředí. Veškeré podrobnosti a podmínky soutěže včetně online přihlášek jsou k dispozici na webové stránce.
 

Zahájení soutěže bylo vybráno tak, aby se shodovalo s letošním Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který připadá na 28. dubna. Tuto akci vyhlašuje každoročně Mezinárodní organizace práce, aby poukázala na velké množství pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů, ke kterým dochází každý rok na celém světě, a aby zdůraznila účinné metody jak těmto nehodám předejít. Veškeré přihlášky do soutěže musí být doručeny do pátku 24. června 2011 (13:00) SEČ. Odborná porota následně vybere vítěze, kteří budou kontaktováni do 15. července 2011.
Soutěž „UDĚLEJME ZMĚNU v oblasti zdraví a bezpečnosti“ zahrnuje tři kategorie, z nichž každá představuje jeden klíčový aspekt role pracovníka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v typickém výrobním provozu:

1. Bezpečný systém práce
2. Informace, pokyny, školení a dohled
3. Výběr, zavedení a shoda účinných osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) s předpisy

Porota, složená z externích odborníků na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Ing. Miloš Paleček, CSc., vědecký tajemník VÚBP a Heřman Riedel, bezpečnostní technik Linde Gas a.s.) a z interních odborníků společnosti Kimberly-Clark Corporation z téže oblasti, vybere tři národní vítěze, kteří obdrží cenu v podobě zpáteční letenky, ubytování na jednu noc a vstupu na mezinárodní veletrh „A+A Ochranné pomůcky, Bezpečnost & Zdraví v práci“ pořádaný v Düsseldorfu v Německu, od 18. do 21. října 2011. Vítězové budou také představeni na zvláštní akci během výstavy A+A a z národních vítězů budou mezinárodní porotou následně vybráni tři evropští vítězové, kteří dostanou hlavní cenu iPad.

„Jsme si vědomi, že důkladná ochrana zaměstnanců ve výrobních podnicích napomáhá firmám docilovat nepřetržité výroby, která je tak efektivní a zároveň bezpečná. Proto jsme se rozhodli bezpečnost a ochranu zviditelnit, podpořit a ocenit,“ říká Niall Wallace, ředitel společnosti KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL v Evropě pro bezpečnost, ochranu zdraví a kvalitu k motivu spuštění soutěže UDĚLEJME ZMĚNU v oblasti zdraví a bezpečnosti.

Přihlášky se mohou týkat jakékoliv z těchto tří kategorií

Bezpečný systém práce
U přihlášek týkajících se Bezpečného systému práce bude porota posuzovat fakta o způsobu zavedení oficiálních bezpečnostních postupů po provedení systematické kontroly úkolu pro identifikaci potenciálních rizik souvisejících s daným úkolem. Tyto postupy by měly jasně definovat metody bezpečnosti, kterými by se mělo zajistit, že tato potenciální nebezpečí budou eliminována a rizika pro zaměstnance budou minimalizována. Postupy budou zahrnovat materiály, osoby, provoz, zařízení, úkoly a životní prostředí.

Informace, pokyny, školení a dohled
U přihlášek týkajících se tématu Informace, pokyny, školení a dohled budou členové poroty sledovat, jak tyto čtyři kroky byly společně nebo jednotlivě použity pro podporu potřeb zaměstnanců ve zdravém a bezpečném programu. Krok „Informace” zahrnuje potřebu pracovníka pochopit, jaké procesy existují a jaká je jeho individuální role v těchto procesech. „Pokyn“ může být velmi jednoduchý – jasné vymezení kroků, které mají být provedeny. „Školení“ zahrnuje různé techniky, jako je např. školení na pracovním místě se školitelem, v učebně, nebo jejich kombinace. „Dohled” ‘se týká zajištění toho, že úkol je prováděn správně, a že školení bylo efektivní, pokud jde o dovednosti požadované k tomu, aby školená osoba byla schopná splnit daný úkol v souladu s absolvovaným školením.

Výběr, realizace a shoda účinných osobních ochranných pracovních prostředků s předpisy
U přihlášek týkajících se tématu Výběr, realizace a shoda účinných osobních ochranných pracovních prostředků s předpisy budou členové poroty posuzovat volbu alternativ, výběrový proces pro nejvhodnější ochranné pracovní prostředky v případě nebezpečí a opatření podniknutá na podporu a dosažení shody s předpisy.

Klíčová data:
28. dubna 2011 – zahájení příjmu přihlášek
24. června 2011, 12.00 GMT – uzávěrka přihlášek
14. července 2011 – kontaktování výherců
19. října 2011 – vyhlášení výherců v Dusseldorfu