Google překladač: English Deutsch

Podle plánu pokračuje výstavba nové dvoupatrové výrobní haly v areálu firmy Kartáčovna Koloveč na Klatovsku. Stavební práce začaly 1. dubna letošního roku, hala bude hotova v průběhu prvního čtvrtletí roku 2010 a následně začne sloužit k rozšíření výroby. „Investujeme a plánujeme rozvoj i v době současné ekonomické krize,“ prohlásil Tomáš Rokoský, výkonný ředitel společnosti Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o.

V nové hale se budou vyrábět zejména zatloukané kartáče. Tento druh výroby včetně veškerých předvýrobních procesů, které s výrobou zatloukaných kartáčů souvisejí, se sem přesune z dosavadní hlavní výrobní haly. Dále bude celé spodní patro sloužit jako centrální sklad materiálu.
Díky investici se bude v hale dokončené v roce 2002 koncentrovat výroba točených kartáčů, což ušetří jak výrobní náklady, tak manipulaci s materiálem. Vedení společnosti očekává také výrazné snížení spotřeby energií, což má vést nejen k úspoře firemních nákladů, ale také k podstatnému snížení zátěže životního prostředí.
Kartáčovna Koloveč má v současnosti široký výrobní program a nechce jej omezovat ani kvůli dopadům hospodářské krize. „Jsme tradiční český výrobce průmyslových kartáčů. V naší nabídce v současné době máme již přes čtyři tisíce různých typů kartáčů vyrobených podle konkrétního požadavku zákazníka,“ připomenul výkonný ředitel společnosti Tomáš Rokoský.
Kartáčovna Koloveč je dnes největším výrobcem technických kartáčů na českém trhu. Obchodní aktivity společnosti jsou v současné době zaměřeny do zahraničí, zejména pak do zemí Evropské Unie.

Historie kartáčnické výroby v Kolovči se datuje od roku 1890. Výrobu kartáčů ve stávající provozovně tehdy založil Izák Hutter, který soustředil řemeslníky z oblasti Domažlicka. Počátkem 20. století bylo v Kartáčovně Koloveč zaměstnáno na 70 pracovníků, byla to jedna z největších firem Rakousko–Uherska. V roce 1951 byla tato firma znárodněna a postupně se začala specializovat na výrobu technických kartáčů. V procesu privatizace vznikla v roce 1992 soukromá společnost Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o., která v kartáčnické tradici v Kolovči pokračuje.

Za posledních pět let (do roku 2008) vzrostl obrat společnosti o 35 procent. Vedení firmy v tomto období investovalo 13 miliónů korun, z toho šlo 11 miliónů korun do nového strojního vybavení a zbývající dva milióny na opravy a modernizaci stávajících prostor. V souvislosti s výstavbou nové výrobní haly počítá společnost s investicí za dalších deset miliónů korun.

Více informací najdete na webových stránkách firmy..