Google překladač: English Deutsch
prohlášení auditora k IS ISO 2008

Nová verze informačního systému ISO pro rok 2008 prošla podrobným ověřením funkčnosti auditory s následujícím závěrem:
„Podle našeho názoru podnikový informační systém ISO 2008 umožňuje uživateli zajistit požadavky, které jsou účetní jednotce stanoveny jednotlivými obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č.563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Dále konstatujeme, že podnikový informační systém ISO 2008 je snadno ovladatelný, jeho výstupy jsou přehledné a úplné a obsah účetního záznamu v písemné formě je shodný s obsahem účetního záznamu v elektronické formě. Použití počítačového programového systému ISO 2008 k účelu, ke kterému je určen, doporučujeme.“

O informačním systému ISO
Podnikový informační systém ISO je softwarový produkt pro vedení ekonomické, provozní a obchodní agendy podniku. Jeho uživateli jsou firmy menší a střední velikosti, a to jak ze sféry výrobní a obchodní, tak i z oblasti příspěvkových organizací, školství a služeb. Koncepce a vývoj systému se řídí potřebami stávajících uživatelů a vychází z trendů
a požadavků trhu informačních technologií.