Google překladač: English Deutsch

Společnost Kapsch TrafficCom si muže připsat další objednávku svého celosvětově rozšířeného systému vybírání mýtného - Srbsko sází při modernizaci mýtného systému na spoleenost Kapsch. Společnost bude po dobu jednoho roku zajišťovat modernizaci a dodávku elektronické části ke stávajícímu manuálnímu systému pro srbské dálnice. Stejně jako při zavedení mýtného pro nákladní vozy v Rakousku bude použita světově rozšířená mikrovlnná technologie. Objem první fáze zakázky pro Srbsko činí 1,1 mil. EUR a je důkazem schopností společnosti Kapsch TrafficCom jako úspěšného dodavatele systému mýtného. Ve středu zájmu z hlediska Srbska stojí modernizace dosud manuálního systému vybírání mýtného, především vylepšení systému, zabezpečení výběru peněz a interoperabilita s dalšími stávajícími evropskými systémy vybírání mýtného. Z těchto důvodů se Srbsko rozhodlo pro společnost Kapsch TrafficCom. Během jednoho roku bude provedena modernizace zařízení vybírání mýtného na srbských dálnicích. Tato akce zahrnuje více než 150 úprav nájezdních koridoru, přibližně 100 stanic, jakož i další služby. Nový systém mýtného bude v Srbsku zaveden ještě tento rok. Prostřednictvím nové kompatibilní aplikace CESARE garantuje společnost Kapsch TrafficCom zabezpečení interoperability srbského systému vybírání mýtného se všemi ostatními evropskými systémy. Stávající manuální systém bude modernizován hlavním dodavatelem, jímž je srbský podnik. Tento podnik je také zodpovědný za integraci elektronických částí dodaných společností Kapsch TrafficCom.
www.kapsch.net