Google překladač: English Deutsch

Akreditovaná kalibrační laboratoř č.2291, obor délka - rovinný úhel provádí kalibraci komunálních měřidel: posuvná měřítka, mikrometry, úchylkoměry, metry a pásma, úhloměry, úhelníky, vodováhy a další měřidla. Kalibrační list vypracován dle ISO norem. Termín dodání 15 pracovních dnů za cenu

kalibrace2_1.jpg

kalibrace nebo 10 pracovních dnů za příplatek 35% k ceně kalibrace. Kalibraci vlastních (i použitých) měřidel se provádí výhradně na riziko zadavatele! Výrobek může být již natolik opotřebený, že ani přes veškeré úsilí laborantů při přípravě měřidla kalibraci nevyhovuje. Kalibrační středisko má se sortimentem KINEX bohaté zkušenosti, výrobky prochází zdarma před kalibrací přípravou pro účely kalibrace.
Kalibrovaným měřidlům je třeba věnovat zvláštní péči při přepravě, používání i uložení, aby nedošlo k poškození a tím i ke zkreslení naměřených hodnot! Bližší informace včetně ceny za kalibraci jsou uvedeny na www.kinex.cz