Google překladač: English Deutsch

Společnost Citrix Systems ohlásila zprovoznění Citrix Presentation Serveru na jihlavském magistrátu. Citrix Presentation Server umožňuje centralizaci všech aplikací a informací na terminálových serverech a přináší okamžitý přístup k informacím a specifickým aplikacím, jako např. geografický informační systém pro 350 zaměstnanců. Citrix Presentation Server navíc výrazně snížil náklady na obsluhu IT prostředí na jihlavském magistrátu. Citrix Presentation Server optimální využití hardware, protože lokální počítače potřebují pouze myš a klávesnici a fungují na technologii screeningu – aplikace jsou zprostředkovány pouze přes centrální server.

jihlava_1.jpg

IT oddělení magistrátu hledalo řešení, které by umožnilo rychlé nasazení většího počtu aplikací, včetně PVT SAS (software pro vedení spisové a archivní služby), GIS (geografický informační sytém), ProfiDATA (manažerský software) a ASPI (právní software), v heterogenním prostředí. Primárním cílem bylo efektivnější fungování stávajícího informačního systému, účinná podpora pro uživatele a administrátory a přístup k životně důležitým datům a aplikacím z centrálního uzlu. Nezanedbatelnou roli hrála také zlepšená ochrana dat. Řešení s Citrix Presentation Server Advanced Edition umožnilo správcům jihlavského systému integrovat všechny heterogenní aplikace s odlišnými verzemi a aktualizacemi do jediného kompaktního systému. Zaměstnanci magistrátu pocítili okamžité zlepšení ve vzájemné komunikaci jednotlivých oddělení a v přístupnosti dokumentů a aplikací. IT administrátoři jsou nyní schopni centrálně řídit celý IT systém, čímž se ušetří čas a náklady na cestování; údržba vzdálených zařízení nyní nevyžaduje čas ani zvláštní servery.