Google překladač: English Deutsch

Japonská společnost Daikin, jeden z nejvýznamnějších výrobců a prodejců klimatizačních zařízení pro průmyslové a domácí použití na světě, položením základního kamene zahájila výstavbu svého výrobního závodu v Brně. Daikin Device Czech Republic s.r.o. bude na Černovické terase vyrábět kompresorové jednotky. V prvním roce zde plánuje investovat 1,245 mld. Kč a vytvořit více než 350 pracovních míst.
Z celkové sumy 1,245 mld. Kč investované v prvním roce připadá 370 mil. Kč na výstavbu závodu a 875 mil. Kč na zařízení a stroje. V následujících letech Daikin předpokládá investovat do rozšíření závodu v Brně další prostředky. Tyto kroky přinesou nejen zvýšení výrobních kapacit, ale také vytvoření dalších pracovních příležitostí pro téměř 800 lidí z brněnského regionu. Už v polovině roku 2006 by se mělo v Brně vyrábět okolo 25 000 ks kompresorů měsíčně a tuto produkci plánuje Daikin dále zvyšovat.
"Nový projekt Daikinu je jedním z největších a nejcennějších, které se České republice podařilo v posledním roce získat. Kromě velké investice projekt přináší značné množství pracovních příležitostí jak pro dělnické profese tak pro kvalifikované inženýry z oboru strojírenství a elektrotechniky. Pro českou ekonomiku je důležitý i přínos v podobě nových technologií a cenného know-how," upozorňuje Karolína Bočková, náměstkyně pro operativní řízení agentury CzechInvest, a dodává: "Daikin navíc už nyní zvažuje možnost založení vlastního technologického centra, a to je trend, který je nutné podporovat - od výrobních závodů k vývoji a inovacím."
Zásadním přínosem výstavby závodu je ale také návrat k tradičnímu odvětví - strojírenskému průmyslu, který má v Brně a jeho okolí dlouholetou tradici. Již od počátku svého působení v České republice se společnost Daikin zaměřuje také na spolupráci s odbornými, středními a vysokými školami.
"Naše společnost si velmi dobře uvědomuje, že její významnou devizou je možnost získávat a vychovávat si pracovníky, kteří budou dobře obeznámeni s výrobními procesy, postupy a kulturou firmy. Co se týče absolventů odborných, středních a vysokých škol, naše společnost chce navázat na japonský přístup výchovy, vzdělávání a kariérového růstu našich zaměstnanců. Rádi proto v našich řadách uvítáme i čerstvé absolventy a nabídneme jim možnost zaměstnání a dle jejich schopností možnost dalšího vzdělávání a růstu," říká prezident Daikin Device Czech Republic s.r.o. Hitoshi Ozawa.