Google překladač: English Deutsch
VIII. Mezinárodní nástrojařská konference

Hlavním tématem konference ITC – NÁSTROJE 2011 bude modifikace vlastností polymerů ozařováním a aplikační možnosti ozařovaných plastů. Přednášet budou významní zahraniční odborníci v této oblasti.Konference je určena pracovníkům průmyslových podniků z oblasti vývoje a výroby, pracovníkům výzkumných pracovišť a vysokých škol, ale i obchodním firmám zabývajících se problémy souvisejícími s tématickým zaměřením konference. Součástí konference bude doprovodná výstava, která umožní firmám prezentovat své výrobky a aktivity ve sledované oblasti.

Tématické zaměření
■ Modifikace vlastností polymerů
■ Stroje a nástroje pro zpracování polymerů
■ Simulace a modelování procesů
■ Nové trendy v návrzích výrobků a nástrojů
■ Jakost výrobků
■ Řezné nástroje a příslušenství
■ Konvenční i nekonvenční způsoby obrábění

Místo konání
Univerzitní areál U5 Jižní svahy, UTB ve Zlíně

Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference.