Google překladač: English Deutsch

Místopředseda vlády ČR Martin Jahn a Luigi Longoni, generální ředitel Candy Elettrodomestici, oficiálně uvedli do provozu novou výrobní halu závodu Conta v Podbořanech na severozápadě Čech. Conta, která je součástí nadnárodní skupiny Candy, už do výroby chladniček na Ústecku investovala téměř 1,5 miliardy korun. „Projekt společnosti Candy je výmluvným důkazem toho, že skeptici, předpovídající brzký odsun výrobních investic za levnější pracovní silou na východ neměli pravdu. Tento přední evropský výrobce domácích spotřebičů začal v České republice investovat před třemi lety a jak je vidět, daří se mu zde natolik, že dále expanduje,“ upozornil vicepremiér Martin Jahn, a doplnil: „Pro českou ekonomiku jsou projekty jako je tento důležité zejména proto, že dávají práci stovkám až tisícům lidí, což je v kraji s tak vysokou nezaměstnaností nepopiratelný přínos.“

candy_1.jpg

V závodě Conta už dnes pracuje 600 zaměstnanců z Podbořan a blízkého okolí a v následujících letech by zde mohlo najít práci dalších 200 až 250. Další desítky až stovky lidí zaměstnávají české firmy, které od závodu Conta získaly zakázky na dodávky výrobků nebo služeb.

„Do nové budovy podbořanského závodu jsme investovali 200 milionů korun. Z poloviny bude tato budova sloužit pro výrobu chladniček a ve druhé části bude umístěn sklad hotových výrobků,“ vysvětlil Luigi Longoni, generální ředitel mateřské Candy Elettrodomestici, a dodal: „Letos na jaře vyrobil závod Conta miliontý kus. V tomto roce plánujeme vyrobit ještě půl milionu chladniček Candy a současně pracujeme na projektu dalšího zvýšení kapacity výroby v Podbořanech.“

Díky expanzi bude moci závod Conta v následujících letech dosáhnout výrobní kapacity v objemu více než 800 tisíc kusů ročně, čímž se továrna v Podbořanech stane hlavním výrobním centrem pro chladničky skupiny Candy v Evropě. To s sebou přinese další velké investice do nemovitostí a strojního vybavení závodu.