Google překladač: English Deutsch

Máte zájem zavádět nebo rozšiřovat informační systém ve vaší firmě? Vyvíjíte nový software a potřebujete k tomu nové zaměstnance? Chcete v České republice vytvořit centrální středisko, které bude poskytovat služby ostatním částem vašeho podniku v Evropě nebo v celém světě? Pak možná právě vy oceníte následující informace, které se zabývají tím, jak tyto aktivity financovat pomocí dotací z Evropské unie.

Programovací období 2007–2013 nabídlo podnikatelským subjektům šanci financovat jejich podnikatelské záměry desítkami miliard korun z evropských fondů. Část těchto prostředků míří i do oblasti informačních systémů, vývoje softwaru, zřizování center sdílených služeb nebo oprav high-tech výrobků a technologií. Tyto aktivity je možné financovat pomocí dvou programů s podobnými názvy – „ICT v podnicích“ a „ICT a strategické služby.“

Nový informační systém pro malé a střední podnikatele
V rámci prvního ze zmiňovaných programů mohou čerpat pouze tzv. malí a střední podnikatelé, tedy subjekty, které mají méně než 250 zaměstnanců (a to i včetně mateřských a dceřiných společností). Program financuje pořizování a rozšiřování informačních systémů, které slouží k řízení podniků anebo jejich částí a to 40–60 % dotací, vždy podle velikosti daného subjektu a podle toho, kde je daný projekt realizován. V absolutní částce může dotace dosáhnout až 20 mil. Kč. Kromě nákupu licencí k danému SW, financuje tento dotační program i realizaci implementačních studií, nákup hardware anebo nákup koncových zařízení, které souvisí s provozem softwaru. Program je otevřen pouze pro subjekty podnikající ve vybraných oborech, které většinou spadají do oblasti zpracovatelského průmyslu.

Dotace na nově vytvořená pracovní místa
Program „ICT a strategické služby“ není zaměřen na uživatele softwarů, ale (mimo jiné) na jejich tvůrce. Zvláštností tohoto programu je, že dotaci nemusíte čerpat pouze na investiční náklady, jak tomu většinou bývá, ale i na náklady mzdové a to včetně odvodů, zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců. Dotaci můžete tedy využít na částečnou úhradu mzdy programátorů, kteří pro vás vyvíjejí nové softwarové řešení. Dotace se pohybuje ve výši 30–60 %, podle místa realizace projektu a podle velikosti žadatele. Podmínkou programu je ovšem vytvoření nových pracovních míst a to od 3 až do 40, podle zaměření projektu a velikosti podniku.
Kromě vývoje nových softwarových řešení financuje program i jiné aktivity. Jedná se o tzv. Centra sdílených služeb a Centra oprav high-tech výrobků a technologií. Zatímco asi netřeba příliš vysvětlovat, co je centrum oprav, tak pojem Centrum sdílených služeb už tak jasným termínem být nemusí. Daný dotační program ho definuje jako: ,,funkčně samostatnou jednotku, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce. Centrum přebírá a sdružuje výkon těchto funkcí od mateřské firmy a/nebo dceřiných společností ve skupině či od externích zákazníků, pro nějž nejsou hlavním předmětem podnikání.“ Důležitý je důraz na mezinárodní zaměření takto vznikajících center, takže jejich činnost musí přesáhnout hranice České republiky. Další důležitou informací je také to, že nelze podporovat poštovní, logistické nebo bankovní služby.
I u těchto aktivit je možné žádat dotaci jak na neinvestiční náklady spojené s provozem centra, tak i na náklady investiční spojené s jeho výstavbou. Tyto typy nákladů ovšem nelze kombinovat, takže buď mzdy anebo investiční náklady. O tuto dotaci mohou kromě malých a středních podniků žádat i velcí podnikatelé nad 250 zaměstnanců.

Termíny podání
Žádosti pro oba dva programy se přijímají do 15. 10. 2010. Pro oba dva programy také platí, že podpořený projekt je možné realizovat pouze mimo území hl.m. Prahy. Realizace projektu může být zahájena až po schválení tzv. registrační žádosti, protože vše co je proinvestováno před tím, není tzv. uznatelný náklad. Po podání tzv. plné žádosti následuje cca 6 měsíců dlouhý hodnotící proces a na jehož konci čeká úspěšného žadatele podpis Smlouvy o poskytnutí dotace.
Oba tyto dotační programy patří určitě mezi ten typ podpor, které velmi pravděpodobně nebudou aktuální po skončení tohoto programovacího období (2007–2013). Čeští podnikatelé proto mají v současné době jednu z posledních možností, jak financovat podobné typy projektů s pomocí strukturálních fondů z EU.

autor článku: Mgr. Petr Pažout, Senior Consultant 201 s.r.o.

www.201.cz
 

 

Kalendář akcí

<<  Září 2023  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
24
252627282930 
Nejnovější akce

Odběr novinek


Technika News
StreamTech.tv News

..