Google překladač: English Deutsch
- základní nástroj pro moderní automatizační techniku a pohony

Siemens představuje nový inženýrský softwarový systém Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), který je určen pro veškeré automatizační úlohy. Jde o první automatizační software sestávající z jediného integrovaného inženýrského vývojového prostředí a jediného softwaru pro správu projektů. TIA Portal umožňuje uživatelům rychle a intuitivně projektovat a uvádět do provozu automatizační systémy bez doposud obvyklé zdlouhavé a nákladné integrace samostatných sad programů.

 

Systém je navržen tak, že s ním mohou snadno a efektivně pracovat jak úplní začátečníci, tak i zkušení uživatelé. Současně je koncipován jako základna, z níž budou vycházet všechny budoucí inženýrské softwarové nástroje pro konfiguraci, programování a zprovoznění automatizačních přístrojů a pohonů ze sortimentu patřícího do konceptu Plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation - TIA) společnosti Siemens. Patří k nim například nové vývojové prostředí Simatic Step 7 V11 pro řídicí jednotky Simatic a také nový nástroj Simatic WinCC V11 pro vizualizaci chodu strojů a strojních zařízení i spojitých technologických procesů využívající produkty ze skupiny Simatic HMI (Human Machine Interface).

Před vlastním vývojem systému TIA Portal společnost Siemens několik let studovala mnoho typických softwarových inženýrských nástrojů a analyzovala požadavky svých zákazníků po celém světě. Systém TIA Portal jako nedílná složka všech budoucích softwarových nástrojů společnosti Siemens pro podporu inženýrských činností poskytuje pro všechna konfigurační rozhraní pokročilé sdílené služby, jež uživateli zajišťují jednotnou navigaci a vždy jednoznačné chování systému. Od nynějška se například budou všechna zařízení a komunikační sběrnice v libovolném řídicím systému konfigurovat v jediném sdíleném editoru zařízení a sítí. Uživatel má v rámci sdíleného prostředí systému TIA Portal k dispozici veškeré standardní vlastnosti, jako je navigace v rámci projektu automatizačního systému, soubor knihoven, správa dat, ukládání projektu, diagnostika či on-line funkce. Nové jednotné vývojové prostředí zahrnuje programovatelné automaty, prostředky pro styk s operátorem (HMI) i pohony a nabízí velmi přehledné uspořádání a vysokou produktivitu práce ve všech částech projektu automatizačního systému. Navíc veškeré údaje, jako např. parametry řídicích jednotek, funkční bloky, symbolické proměnné či zprávy, stačí do systému vložit pouze jednou, což přináší značnou úsporu času a nákladů na inženýrink automatizačního projektu. Systém TIA Portal je založen na objektově orientované struktuře s centralizovanou správou dat, která automaticky brání vložení chybných údajů a zajišťuje úplnou konzistenci dat v projektu. Systém křížových odkazů umožňuje uživatelům snadno vyhledávat v celém projektu data a programové bloky, což značně zkracuje dobu potřebnou na tvorbu a vyladění systému, příp. na opravy automatizačního softwaru.

Inženýrský softwarový systém TIA Portal umožní konfigurovat všechny programovatelné automaty, operátorské panely a pohony značky Siemens v jediném vývojovém prostředí. Jde o způsob, který při řešení běžných úloh komunikace mezi řídicími jednotkami, pohony a prostředky operátorského rozhraní snižuje náklady na propojení a konfiguraci příslušných zařízení na minimum. Uživateli např. stačí „uchopit“ symbol proměnné (např. vstupní nebo výstupní signál modulu I/O), přesunout jej a „upustit“ do obrazovky operátorského panelu. Proměnná je v tom okamžiku přiřazena operátorskému rozhraní a v pozadí se automaticky, aniž je nutné cokoliv ručně konfigurovat, vytvoří potřebné spojení mezi řídicí jednotkou a operátorským panelem.

V novém softwarovém vývojovém prostředí Simatic Step 7 V11, vycházejícím ze systému TIA Portal, jsou podporovány řídicí jednotky Simatic S7-1200, všechny řídicí jednotky řad Simatic S7-300 a S7-400 a automatizační systém Simatic WinAC na bázi PC. Díky široké podpoře sortimentu jednotek řídicích systémů je Simatic Step 7 V11 všeobecně použitelným otevřeným nástrojem, vhodným k realizaci automatizačních systémů všech výkonnostních kategorií. Jedním z přínosů této otevřenosti a rozšiřitelnosti je snadná modernizace softwaru při zachování stávajících řídicích jednotek a operátorských panelů řady Simatic. Toto řešení u typických projektů migrace na nové verze automatizačního softwaru přináší významnou úsporu času i nákladů.

Z inženýrského systému TIA Portal vychází i nové vývojové prostředí Simatic WinCC V11, určené k řešení úloh spojených s ovládáním strojů a strojních i jiných zařízení při použití operátorských panelů. Podporovány jsou současné panely řad Simatic TP a Simatic MP, Basic panely, nové panely řady Simatic HMI Comfort Panels i větší systémy typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) založené na PC. V budoucnu budou do systému TIA Portal doplněny také nástroje potřebné ke konfiguraci a zprovoznění frekvenčních měničů z produktové skupiny Sinamics.


Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 120 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2009/2010 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 17 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.
Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které dosahují 28 miliard EUR – tedy více než třetinu jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2009/2010 dosáhl Siemens obratu 76 miliard EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po celém světě.

www.siemens.cz

www.siemens.com