Google překladač: English Deutsch
přichází E-vize krajů, měst a obcí

INVEX letos přináší novinku pro pracovníky státní a veřejné správy. Od úterý 23. října do čtvrtka 25. října bude hostit pavilon G2 novou konferenci věnovanou problematice využití ICT ve státní a veřejné správě. Jednotlivé konferenční dny jsou rozděleny na tematické bloky, každý den je věnován jiné cílové skupině posluchačů. INVEX letos přináší novinku pro pracovníky státní a veřejné správy. Od úterý 23. října do čtvrtka 25. října bude hostit pavilon G2 novou konferenci věnovanou problematice využití ICT ve státní a veřejné správě. Pořadatelem a vyhlašovatelem projektu je podobně jako v minulých letech společnost Veletrhy Brno, organizačním a odborným garantem se nově stala společnost MegaArt, vydavatel časopisu Parlament, vláda, samospráva a časopisu Regiony. Společný projekt si klade za cíl seznámit moderní formou zástupce státní a veřejné správy s aktuálními problémy, výzvami i hrozbami pro státní a veřejnou správu v oblasti ICT.

expert.jpg

Jednotlivé konferenční dny jsou rozděleny na tematické bloky zasahující do nejrůznějších oblastí souvisejících s problematikou ICT ve státní a veřejné správě. V každé tematické sekci budou účastníci nejprve srozumitelnou formou seznámeni s danou problematikou a pak budou moci porovnat, jakým způsobem je možné jednotlivé nesnadné úkoly v praxi vyřešit. Každý den třídenního konferenčního bloku bude věnován jiné cílové skupině posluchačů.

Úterý bude zacíleno na centrální státní správu a kraje. Po slavnostním zahájení a úvodní diskusi s vrcholnými představiteli státní správy budou na pořadu dne aktuální témata jako je výběr mýtného, v letošním roce velice aktuální eGovernment a jeho praktické aplikace a samozřejmě také otázky elektronické správy dokumentů, které k praktické implementaci eGovernmentu neodmyslitelně patří.

Zástupcům krajských a okresních měst a také obcí s rozšířenou působností pak bude patřit středa. Řešit se zde budou například otázky ekologické dopravy, výběru parkovného či nasazení čipových karet v prostředcích MHD. Odpolední blok se zaměří na informační systémy pro města a obce a otázky řešení bezpečnosti ve městech a obcích. Zástupci měst a obcí se tak budou moci blíže seznámit s aktuální problematikou kamerových systémů, systémů varování a vyrozumění či bezpečnosti IT. Závěr druhého konferenčního dne pak odpoví na otázky ohledně telekomunikačních služeb a infrastruktury či vysokorychlostních datových spojů pro obce.

Poslední den konference se zaměří na malé obce a jejich aktuální problémy. V dopoledním bloku se budou moci starostové seznámit s problematikou telekomunikačních řešení pro obce i s momentálně tolik diskutovanou problematikou poskytování obecního připojení k internetu prostřednictvím WiFi. Odpoledne pak bude patřit tiskovým řešením a otázce úspory nákladů na tisk. Závěrečný blok se soustředí na otázku financování, hodnocení investic a finančních instrumentů, které obce mohou využít například při investicích do ICT, ale také třeba výstavby silnic, obecních bytů apod.

Konference E-vize krajů, měst a obcí 2007 bude mít tedy co nabídnout všem segmentům státní a veřejné správy. PaeDr. Bianca Pohorská, jednatelka vydavatelství MegaArt, k tomu dodává: „Chtěli jsme letos nabídnout návštěvníkům Invexu z řad státní a veřejné správy něco, co by jim pomohlo řešit jejich aktuální problémy v oblasti ICT. Zároveň jsme si však vědomi, že starostové či státní úředníci často nejsou špičkovými odborníky na ICT, ale přesto potřebují dané problematice rozumět, aby o ní mohli kvalifikovaně rozhodovat. Proto jsme se také rozhodli představit na letošním Invexu nový formát konference, který by jim měl tento servis poskytnout a který reflektuje formát našich článků zaměřených na ICT, který se stal u čtenářů časopisu Parlament, vláda, samospráva velice žádaným. Odborným garantem a předsedou programového výboru celé konference je Ing. Martin Zikmund“.

Petr Ondrášek, vedoucí manažer projektu INVEX - DIGITEX k tomu dodává: „Veletrh INVEX je tradiční platformou pro informatizaci státní správy a všech úrovní samospráv, ale potřeba elektronizace veřejné správy, která letos prochází nejvýznamnějším obdobím za posledních několik let, posunuje tuto problematiku mezi ústřední motivy letošního ročníku. V reakci na to jsme tak právě pro státní a veřejnou správu připravili nový obsah a formát konference, který se může stát v této době významným pomocníkem pro řadu úředníků a představitelů samosprávy. Pavilon G2 zároveň nabídne komfortní prostředí pro konzultace s vystavovateli po dobu prvních tří dnů konání veletrhu.“

Projekt E-vize krajů, měst a obcí 2007 navazuje na Dny, krajů, měst a obcí, které se uskutečnily během posledních dvou ročníků s podtitulem Občan – internet – úřad. Na projektu se registrovalo na 1 289 starostů a dalších zástupců municipalit. Bleskový mobilní průzkum společnosti KVADOS mezi 545 těmito účastníky mimo jiné potvrdil, že přínosem a inspirací byly Dny měst, krajů a obcí pro 91% dotazovaných účastníků a více než 60% respondentů bylo jistě rozhodnuto zúčastnit se také dalšího ročníku.
www.invex.cz, www.digitex.cz