Google překladač: English Deutsch

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že do 15. února 2006 je nutné splnit ohlašovací povinnost do integrovaného registru znečišťování (IRZ). Údaje do registru oznamují uživatelé registrované látky podle zákona o integrované prevenci [1], kteří v emisích nebo přenosech ze své provozovny vypustili za rok 2005 shodné nebo vyšší množství ohlašovaných látek než je stanoveno v nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování [2]. Rozsah ohlašovaných látek a příslušné ohlašovací prahy aktuální pro rok 2005 specifikuje příloha č. 1 k nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování.

komin_1.jpg

„Integrovaný registr znečištění umožňuje, aby si lidé snadnou a dostupnou formou mohli například ověřit, jaké látky produkují továrny či zemědělské podniky v jejich okolí. Zkušenosti ukazují, že veřejná kontrola je jednou z cest, která vede ke snižování znečištění,“ konstatuje Jan Maršák, vedoucí oddělení IPPC MŽP.

IRZ zřídilo a spravuje MŽP jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy. Údaje ohlášené uživateli registrované látky za rok 2004 jsou zveřejněny na webových stránkách www.irz.cz.

Na těchto stránkách jsou rovněž k dispozici veškeré materiály, důležité ke splnění ohlašovací povinnosti v roce 2006. Je zde podrobně vysvětlen ohlašovací proces do IRZ a s ním související změny při ohlašování dalších údajů z oblasti životního prostředí (zavedení Centrální ohlašovny). K 31. 12. 2005 byla zveřejněna elektronická ohlašovací aplikace, která usnadní plnění ohlašovací povinnosti do IRZ. Uživatelé registrované látky mohou využít dostupných publikací a dokumentů, případně se s dotazem obrátit na službu helpdesk. Stránka je pravidelně aktualizována.

Pokud průmyslové a zemědělské podniky do IRZ své údaje neposkytnou, hrozí jim sankce až do výše 500 000 Kč. Údaje za rok 2005 budou zveřejněny 30.9.2006.


Další informace:
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – http://www.irz.cz
Centrální ohlašovna – http://www.centralniohlasovna.cz:8080/co/content/index
Ministerstvo životního prostředí – http://www.env.cz

Poznámky:
[1] Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
[2] Nařízení vlády č. 368/2003 Sb. o integrovaném registru znečišťování.
Zdroj: MŽP ČR