Google překladač: English Deutsch
Frekvenční měnič FR-A741 od Mitsubishi Electric

Důležitými otázkami v dnešním strojírenství a provozním inženýrství jsou úspora energie a ochrana životního prostředí. Největší podíl celkové spotřeby energie mají na svědomí systémy motorových pohonů, které zabírají hodně místa a mají značné nároky na odvádění tepla. Společnost Mitsubishi Electric zareagovala na tyto potřeby novým přírůstkem do své špičkové řady frekvenčních měničů FR-A700: Nový měnič FR-A741 má integrovaný systém obnovy energie, který umožňuje zpětný přísun brzdné energie do rozvodné sítě s minimálními ztrátami. Tato technologie generuje méně tepla než běžné brzdné odpory, což v důsledku snižuje nároky na prostor i spotřebu elektřiny, protože nejsou potřeba žádná další chladicí zařízení. Měnič FR-A741 je vhodný zejména pro pásové provozy, které vyžadují procesy s cyklickým zrychlením a zpomalením, a pro aplikace, v nichž se dosud využívají brzdné odpory. Nové měniče jsou k dispozici v několika verzích o výkonu od 5,5 do 55 kW.

www.mitsubishi-automation-cz.com