Google překladač: English Deutsch

Hlavní oblasti použití systému AIK jsou kancelářské a administrativní stavby, sanační objekty, muzea atd. Zvláštním těžištěm je sanace starých staveb. S ohledem na kapacitu a flexibilitu nabízí systém AIK všechny přednosti podlahové instalace. Systém kanálů na podlahu AIK se ukládá na hotovou podlahu. V případě potřeby (instalace přesahující místnost) jsou však nutné průrazy zdivem. Rozsáhlý zásah do stavby není potřeba.
Provedení a materiál
Instalační kanál AIK sestává z vanovitého spodního dílu kanálu z ocelového plechu, který se našroubuje na podlahu.
Spodní část kanálu sestává z pozinkovaného ocelového plechu (pozinkování 275 g/m2), kryt kanálu z žárově pozinkovaného ocelového plechu (síla materiálu 3 mm, od jmenovité šířky 350 mm síla materiálu 4 mm). Pochozí víka kanálu jsou sešroubována se spodní částí kanálu a přelepena podlahovou krytinou.
Vzhledem k materiálovému provedení (žárově pozinkovaný ocelový plech) nejsou víka vhodná pro nátěr barvou.
K oddělení rozdílných druhů proudu lze rozdělit jednokomorové spodní díly kanálů pomocí přepážek (maximálně dvě).

Rozměry
Spodní díly kanálů jsou dodávány v délkách 2 400 mm. Plná víka jsou k dodání v délce 800 mm, víka pro přístrojové jednotky a víka pro připojení přístrojů v délkách 800 a 400 mm.
Zatížitelnost
Protože pro instalační systémy na podlahu se nepředpokládá zkouška zatížitelnosti podle DIN VDE 0634, mohla být provedena zkouška zatížitelnosti systému pouze v návaznosti na normu. Zatížitelnost systému AIK však v podstatné míře odpovídá ustanovením normy UFS 12.