Google překladač: English Deutsch
T+T 4/2009

Jihomoravské inovační centrum (JIC) zahájilo jako pilotní projekt cyklus seminářů s názvem „Inovační akademie“. Prvního semináře se účastnilo dvacet top manažerů a majitelů významných firem, kteří tak měli možnost posoudit přínos projektu pro profit firem v nastávajícím zostřeném konkurenčním prostředí.

Řada společností si v době ekonomické krize nemůže dovolit, nebo ze strategických důvodů nechce investovat finanční i časové prostředky do náročných projektů analýzy a hledání potencionálních inovačních projektů a rozvoje firmy. Právě pro ně Jihomoravské inovační centrum připravilo projekt Inovační akademie. „Každé firmě bude poskytnuta počáteční analýza možností jejího rozvoje, což jí ušetří čas, eliminuje případné chyby i zbytečně vynaložené finanční prostředky, a především poskytne návod možného směru rozvoje,“ slibuje Michal Kostka, hlavní konzultant JIC.

Inovační akademie

Program Inovační akademie kombinuje nejlepší trendy a praktiky inovačního managementu s praxí ve formě workshopu souběžně s diskusí nad konkrétními firemními projekty. Přednášející lektoři profesor Ján Košturiak a Ján Cháľ z poradenské společnosti Fraunhofer IPA Slovakia prezentují na názorných příkladech možnosti cíleného řízení konkurenční výhody prostřednictvím vytváření nových trhů, segmentů, podnikatelských modelů a řízení inovací jak v jednotlivých oblastech výroby, obchodu a marketingu tak i v celém procesu řízení firmy. „Chtěli bychom firmám přiblížit nejnovější metodiky, jejichž pomocí mohou cíleně zvyšovat svou konkurenceschopnost,“ vysvětluje Radim Kocourek, manažer rozvoje inovační infrastruktury a konzultant JIC. „Vidíme, že se firmy dostaly v oblasti snižování nákladů často na své limity, výrobní systémy jsou natolik dokonalé, že není kam zlepšovat a inovace jsou v současné době jedinou příležitostí ke skokovému růstu, čemuž nahrává současná ekonomická situace,“ doplnil Radim Kocourek.

Základní kámen růstu firmy

Inovace, to nejsou jen vědecká pojednání či patenty. Inovace je jakákoliv nová myšlenka, která posune firmu kupředu a získá pro ni konkurenční výhodu. Inovace nastolují změnu a generují zisk. „Osobně za inovaci považuji něco, co řádově zvýší výkonnost podnikání a umožní firmě růst. Inovace znamená budoucnost,“ tvrdí prof. Ján Košturiak. Inovace se netýkají jen výrobního procesu, jak se všeobecně soudí. Podstatné je měnit vše mezi firmou a zákazníkem včetně procesů uvnitř firmy od podnikatelského systému přes firemní procesy až po produkt. Tyto tři kroky je nutné inovovat současně. Základní myšlenkou Inovační akademie je fakt, že motorem inovace by měl být majitel či manažer firmy, který schvaluje finanční investici a který za inovací musí vidět skokový přírůstek ziskovosti firmy, za předpokladu, že zákazník za to bude ochoten zaplatit. Na druhém místě je obchodník se získanými poznatky a náměty trhu, až následně vývojáři a technici. Stěžejní v určení směru inovace je průzkum trhu, definice zákazníka, segmentu a jejich požadavků. „Jako manažer jsem stále ovlivňován záležitostmi denního charakteru, jak už ve vztahu se zákazníky, tak zaměstnanci. Seminář mne přiměl podívat se na tato fakta z jiné perspektivy. Zásadním faktem, který lektoři zmínili, je pro mne spolupráce se zákazníkem už v první fázi inovačního projektu – vtáhnout ho do problematiky tak, aby on sám přispěl k řešení a inovaci našeho produktu,“ uvedl Lukáš Richter, ředitel výzkumu a vývoje společnosti PLIVA – Lachema, a. s., účastník pilotního semináře.

Možnost registrace
Pilotní seminář byl úvodem k nově otevřenému komerčnímu cyklu školení, které bude sestaveno z šesti navazujících dvoudenních školení uskutečněných v půlročním rozmezí. Spuštění projektu se předpokládá v 2. kvartálu t. r. Semináře budou interaktivním způsobem řešit problematiku řízených inovací – tedy zejména firemních inovačních strategií, vytváření vysoce výkonných firemních inovačních procesů, nových trhů, produktů a skokového zvyšování výkonnosti firemních procesů. Školení budou obsahovat i prvky workshopu, tzv. tréninkovou část, s cílem navrhnout minimálně koncept projektu pro každou zúčastněnou firmu. Při zpracovávání projektu bude účastníkům semináře poskytnut individuální „coaching“. Součástí Inovační akademie budou rovněž návštěvy předních firem v regionu a diskuse se zajímavými hosty. Oborově není účast na seminářích inovační akademie omezená. Jsou vhodné pro manažery z oblasti průmyslové výroby, informatiky, designu i vývoje, dřevařského průmyslu, bank atd. Bližší informace a registraci vám poskytne manažerka projektu Hana Marečková na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .