Google překladač: English Deutsch

Geografický informační systém s obsáhlým souborem informací lokalizovaných v bezešvé mapě českých a slovenských měst a obcí. InfoMapa je desktopová aplikace projektovaná na bázi systému InfoMap, který zobrazuje vektorová data a umožňuje připojení informačních databází ke všem druhům grafických objektů na platformě Windows (InfoMapa), internetu (webová služba InfoMapServices), pro wap nebo pro implementaci map do dalších aplikací (InfoMap Components). Společnost PJsoft s.r.o. přispěla na podzimní trh informací svým nejnovějším GIS produktem InfoMapa 14, který navazuje na předchozí úspěšné verze.

ikona-produkt-im14.jpg

Tentokrát má pro své zákazníky překvapení ve formě přesné lokalizace 2,36 milionů adres, které najde a zobrazí na aktualizované mapě ČR, k původním 600 obcím přibyly silniční sítě dalších 985 obcí, dále i přehledová mapka světa (bez komunikací) a navíc bonus - ukázku programu InfoMAPAdvace Explorer (IMA) s trojrozměrným zobrazením České republiky. Tento bonus je ukázkou nových technologií nastupující generace produktů PJsoft s.r.o.
www.pjsoft.cz