Google překladač: English Deutsch

2. ročník veľtrhu INDUSTRY EXPO, ktorý sa koná v termíne 20.–22. februára 2008 je koncipovaný ako medzinárodný priemyselný veľtrh v oblasti nových technológií a inovácií v strojárstve, elektrotechnike, energetike, chemickom a plynárenskom priemysle, biotechnológiách, energetickej a surovinovej sebestačnosti.

image002.jpg

Aplikáciou nových technológií vo všetkých odvetviach priemyslu sa v mnohých prípadoch, okrem ekologického prínosu zvyšuje aj kvalita a produktivita práce a vytvárajú sa nové pracovné miesta. Veľtrh INDUSTRY EXPO je v spolupráci s odborníkmi príležitosťou na prezentáciu nových technológii, obnoviteľných zdrojov energie a ich využitia, tiež stretnutia iniciátorov myšlienok - vedcov, výrobcov a potenciálnych zamestnancov na získanie a výmenu medzinárodných skúseností z danej oblasti na jednom mieste a v tom istom čase.

Záštitu nad veľtrhom prevzali:
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Odborná garancia
Slovenská akadémia vied
Asociácia personálnych agentúr
STU v Bratislave,
Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíne
Zväz strojárskeho priemyslu
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
Združenie pre poľnohospodársku biomasu – Agrobioenergia
Združenie pre veternú energiu Slovenska
Taliansko-slovenská obchodná komora

V spolupráci odbornými garantmi pre Vás pripravujeme kvalitný sprievodný program, ktorý sme rozdelili na tri sekcie:
1. Deň HI- TEC technológií pod gesciou ZSP SR a Umenie simulácií pre priemysel v spolupráci s STU v Bratislave,
2. Dni chemikov a elektrotechnikov, kde si môžete pozrieť 1. medzinárodné finále technickej súťaže mladých elektronikov zúčastniť sa na konferencií „Chémia 2008“, ktorú organizujeme v spolupráci so Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu.
3. Deň obnoviteľných zdrojov energie, kde bude predstavené využívanie poľnohospodárskej biomasy na energetické účely a ďalšie semináre a konferencie.

Aktuálne informácie o veľtrhu nájdete na www.incheba.sk