Google překladač: English Deutsch

Jubilejní pátý ročník konference IDC Storage Roadshow 2006 přivítá 23. května 2006 v Hotelu Ambassador – Zlatá Husa v Praze odborníky na oblast podnikového ukládání dat a bude se zabývat aktuálními trendy v této oblasti, otázkami uchovávání a zabezpečení kritických dat, vlivu technologií na oblast systémů na ukládání dat a reakcí trhu na nově přijaté zákony EU o uchovávání dat. „V mnoha organizacích v České republice se data stávají doslova kritickým majetkem společnosti. Dříve

event_icon_big.jpg

byla úložná řešení druhořadou záležitostí, nyní však začíná firmám docházet, že úschova dat se už nadále nemůže spoléhat pouze na samotný server,“ říká Philip Korinek, senior analytik IDC CEMA pro storage. “Koncoví uživatelé si také konečně uvědomují, že hodnota úložného zdroje exponenciálně vzrůstá s počtem interních a externích uživatelů, kteří k tomuto zdroji mohou přistupovat.“

Vstup osmi nových států CEE regionu do Evropské unie je i v dnešní době příčinou změn v soukromé i státní sféře těchto zemí. Investice Evropské unie do segmentu středních a malých firem, otevřený pohyb pracovních sil a zboží, nové daňové struktury a nárůst informací o stávajících i potencionálních klientech znamená, že firmy budou i nadále zdokonalovat své systémy a nakupovat nové hardwarové řešení.
Co se týče systémů pro ukládání dat, měnící se právní normy pro shromažďování a uchovávání dat v podstatě téměř zaručují pokračující rozvoj těchto řešení. Například v prosinci 2005 schválili zákonodárci Evropské unie směrnice nově upravující požadavky na uchovávání dat pro poskytovatele telekomunikačních a internetových služeb. V období příštích osmnácti měsíců až tří let (kdy mají tyto zákony vejít v platnost) budou tito poskytovatelé nuceni upgradovat své stávající systémy či se dovybavit novými, které budou schopny uchovávat data tak, aby vše vyhovovalo novým právním normám.
Hlavními tématy letošního ročníku IDC Storage Roadshow 2006 jsou:

- Trendy a možnosti dynamického trhu s diskovou storage – porovnání se zbytkem CEE
- ILM a strategie ukládání dat: využijte svá firemní data k získání konkurenční výhody
- Dostupnost nebo bezpečnost?
- Informační systémy veřejné správy po novelizaci zákona
- Provoz nové informační společnosti
- Inteligentní platforma pro ILM
- Revoluční systémy pro konsolidaci dat
- Vyšší efektivnost a snížení nákladů při zálohování a archivaci
- Praktické ukázky fungování storage řešení v České národní bance a DHL

Panelová diskuze:
· Jaké povinnosti přináší právní nároky IT pracovníkům a jakými kritérii by se měli řídit při plánování investic do infrastruktury?
Toto setkání pořádá IDC pod záštitou oborové asociace SNIA Europe a za partnerské spolupráce následujících společností: Hewlett-Packard, Symantec, Cisco Systems, Sun Microsystems Czech, Equallogic, Fujitsu Siemens Computers, EMC a DELTAX Systems.

Pražská IDC Storage Roadshow 2006 je součástí pásma 12 konferencí v CEMA regionu, které v průběhu dubna a května navštívily mimo jiné Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Israel, Ukrainu, Rusko, Srbsko, Turecko, Polsko a Lotyšsko.

http://www.idc-cema.com/events/storage06cz