Google překladač: English Deutsch

Jubilejní 5. ročník úspěšné IDC IT Security Roadshow ve střední a východní Evropě již tradičně ve svém programu představí uznávané kapacity oblasti informační bezpečnosti. Připravena je prezentace předních specialistů na počítačovou kriminalitu a bezpečnost Ofera Akermana a Craiga Fellensteina, kteří formou Platónovských dialogů budou hovořit o otázce proaktivního zabezpečení IT. Série konferencí odstartuje v únoru a do dubna navštíví 25 zemí (s výjimkou zastávky v září), kde účastníkům zprostředkuje příspěvky světově proslulých i domácích odborníků a profesionálů, analytiků IDC zabývajících se výzkumem této oblasti a zástupců hlavních regionálních a lokálních partnerů, kterými jsou: Cisco, APC, CA, Websense, Symantec, Internet Security Systems, Barracuda Networks, Qualys, HP a Secure Computing.

event_icon_big.jpg

V roce 2007 očekává IDC ve většině zemí střední Evropy nárůst výdajů na bezpečnostní software až o 23 %. Nejméně o 20 % porostou i výdaje na notebooky, hlavní technologii podporující mobilitu, což představuje téměř čtyřnásobek růstu stolních počítačů, a tak bezdrátová bezpečnostní řešení budou brzy “společenskou” nezbytností. Situaci dále podporují poskytovatelé mobilních služeb, kteří rozšířili nabídku svých bezdrátových služeb, a současně i poskytovatelé pevných linek, kteří cenově zpřístupňují širokopásmové připojení tak, aby bylo dosažitelnější pro firmy i domácnosti.

“Tato čísla nám připomínají, že prostředí se mění velmi rychle a každý technologický krok vpřed s sebou přináší kromě těch stávajících i nové hrozby,” říká Tom Vavra, programový ředitel pro IT trhy a software v IDC CEMA. “Na tyto nové technologie a s nimi spojená rizika se lze připravit pomocí správně navrženého “inteligentního” systému a aktualizacím, které předvídají nová zranitelná místa. To si však většina lidí stále neuvědomuje.”

Právě díky IDC IT Security Roadshow budete připraveni reagovat na měnící se prostředí a nároky na počítačové a informační zabezpečení. Série konferencí, nazývaných v mnoha zemích “IT akcí roku”, vytváří prostor pro diskuzi, která pomáhá organizacím přesně stanovit hlavní problémy jejich zabezpečení a zároveň příležitost osobně diskutovat tyto specifické otázky s přítomnými odborníky a kapacitami. Ti kromě zkušeností a podrobných odborných znalostí ukazují IT bezpečnost také v kontextu sociálního, politického a obchodního prostředí. Na tomto ročníku budou své vize a odborné znalosti prezentovat tito odborníci:

Craig Fellenstein
Craig Fellenstein zastává pozici výkonného ředitele new yorské Intelligence Operations Group a je autorem čtyř knih věnovaných IT a obchodu. Působí rovněž jako přední konzultant v oblasti boje proti terorismu a mezinárodní bezpečnostní specialista.
Během jeho 30leté kariéry pracoval jako globální vedoucí architekt pro IBM, Boeing, Xerox a Dana Corporation. Tento veterán americké armády má na svém kontě víc než 100 patentů.

Ofer Akerman
Ofer Akerman je světově proslulý odborník na oblast počítačové ochrany a zaměřuje se především na inteligentní ochranná opatření, prevenci nežádoucích průniků a vyšetřování počítačové kriminality. Už více než 10 let pomáhá Ofer Akerman vládním i finančním institucím, zdravotním organizacím a soudním orgánům posílit zabezpečení jejich systémů.

Sebastian Schreiber
Přímo v terénu pražského centra bude Sebastian Schreiber prověřovat zranitelnost zabezpečení WiFi síťí. Jeho jedinými pomůckami budou notebook, WLAN anténa k detekci zabezpečených i nezabezpečených síťí a GPS anténa ke sledování pozice, která zaznamenává mapu jízdy. I když zákonná omezení nedovolují přímo proniknout do šifrovaných WLAN síťí, přesto se diváci mohou těšit na názorné ukázky a vysvětlení, jak jednotlivá napadení fungují.

Na každé konferenci se setkají zástupci koncových uživatelů z řad bezpečnostních ředitelů a specialistů, CIO, COO, IT manažerů a manažerů plánování a strategie IT. Přednášející využijí ve svých příspěvcích zkušeností se specifickými problémy jednotlivých zemí a budou se mimo jiné zabývat těmito tématy:

· Přijetí nařízení ošetřující ochranu dat a síťí
· Zajištění pracovních stanic, kanceláří a budov
· Ochrana síťí před vnitřními i vnějšími hrozbami
· Zabezpečení webových a klasických aplikací
· Zabezpečení mobilních a bezdrátových sítí
· Hackerské techniky a jak je rozpoznat
· Prevence bezpečnosti a detekce narušení
· Nástroje a výzvy současného kódování
· Odcizení identity a její řízení 
Více informací naleznete on-line na www.idc-cema.com/events/itsecurity07