Google překladač: English Deutsch

Není tajemstvím, že Business Intelligence (BI) je jedním z nejefektivnějších IT nástrojů na podporu řízení podniku. BI zpracovává nestrukturovaná data tak, aby mohla sloužit jako podklad pro kvalifikovanější rozhodování, čímž poskytuje konkurenční výhodu podnikům z různých odvětví, jako je bankovnictví, telekomunikace, průmysl, zdravotnictví, vzdělávání, pojišťovnictví, nebo energetika, ale i organizacím veřejného sektoru. BI umožňuje snížit náklady pomocí analýzy efektivity procesů a objevit příležitosti pro nové produkty nebo zdroje výnosů. Může zlepšit schopnost reagovat na velké i malé posuny na trhu. To vše je podložené čísly. Podle analýzy společnosti IDC vzrostou investice do BI řešení ve střední a východní Evropě do konce roku 2007 na téměř 200 milionů dolarů. V příštích pěti letech podle analytiků porostou v celosvětovém měřítku výdaje na analytický podnikový software o více než 10 % ročně, zatímco v zemích střední a východní Evropy se očekává tempo růstu téměř dvojnásobné.

event_icon_big.jpg

Každou konferenci doprovodí workshop určený středním a vyšším manažerům, kteří se zabývají otázkou rentability BI. Získají zde argumenty na účinné prosazování BI ve svém podniku a tipy pro její efektivní využití. „Jednou z nejčastějších chyb při implementaci BI a souvisejících analytických nástrojů je nedostatek jasného vedení,“ říká Vavra. „BI řešení slouží především jako nástroj na podporu řízení podniku. Umožňují kvalifikovaněji rozhodovat, zefektivňovat procesy, budovat vztahy se zákazníky i zvyšovat celkovou efektivitu podniku. Ačkoliv často spadají do kompetence IT oddělení a mohou být všeobecně používány, vyžadují silné vedení, které zaručí maximální využití jejich výhod a nasměrují uživatele k objevování dalších.“
Podrobnější informace najdete zde: http://www.idc-cema.com/events/bi07