Google překladač: English Deutsch

Společnost Demag Cranes & Components je u nás dobře známa jako výrobce a dodavatel jeřábů s nekompromisním důrazem na kvalitu svých výrobků. Zastavíme-li se však v dnešní době upřené na budoucnost a podíváme-li se na okamžik do historie, zjistíme, že svými špičkovými výrobky je Demag pověstný již téměř dvě století a právě tak dlouho doslova tvoří dějiny jeřábové techniky.

Historie společnosti
Demag Cranes & Components je německou společností s bohatou tradicí, historie sahá až do roku 1819, kdy byly ve Wetteru /Ruhru/ založeny mechanické dílny Harkort & Co. V roce 1840 byla zavedena výroba mostových jeřábů a společnost se začala více zaměřovat na výrobu jeřábů a jeřábových komponentů. V roce 1867 podnik dostál své pověsti průkopníka v oblasti výroby jeřábů, když vyvinul první jeřáb na parní pohon, který v roce 1873 poutal zaslouženou pozornost na světové výstavě ve Vídni. V roce 1890 byl postaven první mostový jeřáb se dvěma samostatnými elektromotory – pro pojezd jeřábu a pro zdvihací mechanismus. V roce 1910 byla zahájena výroba zdvihacích zařízení s elektrickým pohonem. Tímto datem také vzniká nový název firmy DEMAG /DEustche MAschinenfabrik AG/. Dalším důležitým mezníkem je rok 1926, kdy dochází k spojení s firmou Thyssen & Co v největší strojírenský podnik Německa. Od roku 1963 jsou již jeřáby vyráběny sériově. Postupně byly zahájeny výrobní procesy v továrně v Ulslaru /1983/, Luisentahalu /1990/ a později i ve Slaném.

Demag Cranes & Components ve Slaném
Na českém trhu transportní a manipulační techniky působí společnost od roku 1991, ale již v roce 1989 byly navázány první kontakty s firmou Agrostav. Slánský Agrostav byl zvolen jako základna pro vstup nejen na český trh, ale i na trhy střední a východní Evropy. Po privatizaci, v roce 1992, se od Agrostavu oddělila výroba jeřábů a vznikla společnost Transtechnik Slaný, která se stala zastoupením společnosti MANNESMANN Dematic. V roce 2001 dochází k převzetí firmy a založení Demag Cranes & Components. O dva roky později byla ve Slaném zahájena výroba procesních jeřábů v nových výrobních halách. V současné době se zde vyrábí procesní jeřáby pro celý svět a sídlí zde obchodní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku.

Celosvětové působení

Dnes je společnost Demag Cranes & Components mezinárodně etablovaným podnikem se sídly v Německu a také prodejními společnostmi a zahraničními zastoupeními na všech kontinentech. Objemem obchodů přes 800 Mio EURO v roce 2006/2007 činí koncern DCC světovou jedničkou v oblasti jeřábů a zdvihací techniky. Společnost se opírá o zkušenosti a vědomosti získané ve třech německých závodech a mnoha zahraničních společnostech, v nichž pracuje okolo 5.000 zaměstnanců.
Široká paleta produkce a služeb umožňuje nabízet komplexní řešení v oblastech toku materiálu, logistiky a úkolů spojených s elektropohony. Produkce společnosti pokrývá potřeby jak malých dílenských provozů, tak i rozsáhlých průmyslových gigantů. Důraz je kladen na špičkovou kvalitu a následný servis, k čemuž zavazuje i více než 180letá tradice značky Demag.

www.demagcranes.cz